• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Quảng Bình: Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Văn hoá 11/08/2020 14:54

(Tổ Quốc) - Ban hành Kế hoạch tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Dừng Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang; Công bố Quy hoạch quảng cáo ngoài trời là những thông tin văn hóa tiêu biểu tại Quảng Bình.

Quảng Bình: Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Quảng Bình

Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1339/KH-UBND về việc tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (giai đoạn 2000 - 2020).

Việc tổ chức tổng kết nhằm đánh giá toàn diện kết quả chỉ đạo và triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", giai đoạn 2000 - 2020 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung đánh giá những mặt ưu điểm, kết quả đã đạt được, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phong trào trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước, tăng cường nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Phong trào. Gắn việc tổng kết Phong trào với việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng và hiện quả của Phong trào trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

UBND tỉnh yêu cầu đánh giá tổng kết được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; được tổ chức thực hiện từ xã, phường, thị trấn đến cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh đảm bảo tiến độ, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Thời gian hoàn thành việc tổ chức tổng kết ở cấp xã trước 15/9/2020; cấp huyện trước 15/10/2020; cấp tỉnh dự kiến cuối tháng 11/2020.

Công tác biểu dương, khen thưởng phải đảm bảo khách quan; các tập thể, cá nhân được khen thưởng thực sự là những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong thực hiện Phong trào, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Dừng Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang

UBND huyện Lệ Thuỷ đã có thông báo số 1535/TB-UBND về việc dừng tổ chức Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang và các hoạt động trong khuôn khổ dịp Quốc khánh 2/9.

Trước đó, ngày 17/7, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành Kế hoạch 1380/KH-UBND về tổ chức Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Lệ Thủy đã thông báo dừng tổ chức lễ hội để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Tập huấn công tác gia đình cho cán bộ cơ sở

Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2020, vừa qua, Sở đã tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác gia đình cho cán bộ cơ sở gồm Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, Ban Mặt trận thôn, các địa chỉ tin cậy thuộc xã Cự Nẫm và xã Sơn Lộc của huyện Bố Trạch.

Lớp tập huấn triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch có liên quan công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình như: Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình; Kỹ năng vận động, tuyên truyền, kỹ năng hòa giải, kỹ năng tư vấn, kỹ năng can thiệp, cách lập hồ sơ các vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn...

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ cơ sở về vị trí, vai trò của công tác gia đình, làm tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Giúp cán bộ cơ sở cập nhật thông tin, cung cấp, trao đổi, hướng dẫn kiến thức và kỹ năng giải quyết các tình huống bạo lực gia đình tại cơ sở một cách có hiệu quả, ngăn chặn và đẩy lùi những hành vi bạo lực gia đình, củng cố và xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Công bố Quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ công bố Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (Quy hoạch).

Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5182/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 nhằm thực hiện mục tiêu đưa hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn phát triển, phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương trong giai đoạn hội nhập và phát triển; hoàn thiện hệ thống công cụ trực quan đồng bộ, phục vụ cho công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối tượng quy hoạch là bảng tuyên truyền cổ động trực quan; băng - rôn; bảng hộp đèn trên dải phân cách; bảng quảng cáo tấm lớn, tấm nhỏ; màn hình chuyên quảng cáo; bảng quảng cáo tại nhà chờ xe buýt; trạm trung chuyển xe buýt, quảng cáo trên thùng đựng rác công cộng, nhà vệ sinh công cộng, trạm rút tiền tự động của ngân hàng (trạm ATM) và các hình thức tương tự; bảng quảng cáo tại dải phân cách; quảng cáo rao vặt.

Quy hoạch cũng quy định rõ các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp quảng cáo thương mại theo phương thức xã hội hóa và loại hình quảng cáo ngoài trời thương mại; vị trí quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời; quy định về biển hiệu cơ quan hành chính Nhà nước, biển hiệu của tổ chức, doanh nghiệp, cửa hàng đại lý...

Về vị trí, số lượng các loại hình tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời, toàn tỉnh có 816 bảng, băng rôn tuyên truyền cổ động và 648 bảng quảng cáo thương mại./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ