• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa

Văn hoá 27/02/2020 07:16

(Tổ Quốc) - Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa; Phấn đấu đến năm 2020, thu hút khoảng 20 triệu lượt khách quốc tế; Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030… là những thông tin văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên và Hải Phòng.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vĩnh Phúc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc vừa ban hành Kế hoạch tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa tỉnh năm 2020 nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị chuyên môn liên quan, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố và UBND cấp xã, qua đó thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đầu tư của nhà nước, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức mạnh của toàn xã hội trong công tác đầu tư trùng tu, tu bổ, tôn tạo, quản lý và phát huy các giá trị của di tích. Bảo tồn, gìn giữ giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa của tỉnh.

Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp: Rà soát, xây dựng các văn bản pháp lý quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản văn hoá, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan trong đó tập trung tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa; quảng bá giá trị nổi bật của các di sản văn hóa trên các phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan, truyền thông nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh; nâng cao nhận thức, thái độ ứng xử văn hóa, văn minh và ý thức giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa của người dân và khách du lịch.

Phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, thống kê số liệu chuyên ngành di sản, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện thẩm định nội dung hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán, phương án tu bổ, tôn tạo, phục hồi các di tích lịch sử văn hóa, loại hình tượng đài, tranh hoành tráng, bia tưởng niệm, biểu tượng văn hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần phát huy hiệu quả giá trị lịch sử - văn hóa của các di tích, lễ hội gắn với di tích trên địa bàn tỉnh.

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức và người trông coi di tích lịch sử văn hóa qua đó đề cao trách nhiệm bảo vệ, khai thác giá trị các di sản văn hóa ở địa phương một cách bền vững.

Vận động các nguồn lực thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động sức mạnh của các đoàn thể xã hội thực hiện tốt công tác tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Hưng Yên: Đến năm 2020, ngành du lịch phấn đấu thu hút khoảng 20 triệu lượt khách quốc tế, 85-90 triệu lượt khác nội địa; đóng góp khoảng 9-10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD; tạo ra trên 4 triệu việc làm, trong đó trên 1,6 triệu việc làm trực tiếp. 

Đến năm 2025, thu hút khoảng 32 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trên 130 triệu lượt khách du lịch nội địa; du lịch đóng góp trên 10% GDP; đảm bảo 70% lao động trực tiếp phục vụ du lịch được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 45 tỷ USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 27 tỷ USD; tạo ra 6 triệu việc làm, trong đó có 2 triệu việc làm trực tiếp.

Hải Phòng: UBND thành phố ban hành Kế hoạch Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030. Mục đích thiết thực kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài "Thể dục và sức khỏe" kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3); kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); Động viên đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" trên địa bàn toàn thành phố góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua đó, cũng nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện; các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại các địa phương, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân lựa chọn cho mình những hoạt động thể dục, thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm.

Triển khai tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic tại địa phương, đơn vị đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của nhân dân.

Các hoạt động thể thao quần chúng và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức trong tháng 3 hàng năm.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ