• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn hoá 26/11/2021 14:07

(Tổ Quốc) - Sáng 26/11, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hoàng Đạo Cương đã đến dự Hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, Văn phòng Bộ VHTTDL, Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL, Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ VHTTDL), lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác tuyên truyền, báo chí, tổng hợp tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và đại diện các cơ quan báo chí thuộc Bộ.

Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 1.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu khai mạc Hội nghị Tập huấn Nâng cao kỹ năng truyền thông ngành VHTTDL

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định, công tác truyền thông, báo chí có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng nói chung, của Bộ VHTTDL nói riêng, góp phần tích cực xây dựng phát triển và quảng bá nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thông qua truyền thông, báo chí, sức mạnh nội sinh và những giá trị tốt đẹp của văn hóa được lan tỏa.

Thứ trưởng cho rằng, trong thời gian qua, công tác truyền thông, báo chí của Bộ VHTTDL từng bước phát huy được vai trò, đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác truyền thông, báo chí của Bộ chưa được thực hiện một cách bài bản, khoa học và đồng bộ, thiếu tính chiến lược dài hạn, chưa thực hiện hiệu quả chức năng dẫn nguồn thông tin của Bộ; thiếu những sản phẩm chuyên sâu để lan tỏa được giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam; công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí ngoài Bộ chưa được thường xuyên, chặt chẽ; chưa thực sự trở thành "bộ phận cấu thành" của văn hóa, là "trường học" cho những người làm văn hóa…

Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 2.

Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Thanh Lâm thuyết giảng tại Hội nghị

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại" được đề ra trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí tuyên truyền, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn "Nâng cao kỹ năng truyền thông Ngành văn hóa, thể thao và du lịch" cho Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác tuyên truyền /báo chí/tổng hợp tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và đại diện các cơ quan báo chí thuộc Bộ.

Mục đích của Hội nghị nhằm phổ biến những quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước và Ngành về công tác thông tin và truyền thông trong tình hình mới; trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; đồng thời cung cấp kỹ năng, phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông và việc thực hiện truyền thông chủ động, tích cực, hướng tới "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại" với phương châm "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến".

Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 3.

Ông Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thuyết giảng tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng đề nghị tập trung vào một số nhóm vấn đề sau:

Quán triệt, phổ biến nội dung Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

Các chuyên gia trao đổi một số vấn đề về công tác truyền thông, báo chí hiện nay; chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về quan hệ báo chí, một số kỹ năng phát ngôn và trả lời báo chí, cách xử lý và ứng phó với khủng hoảng truyền thông trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Tập huấn các kỹ năng cơ bản và cần thiết đối với một người làm công tác truyền thông: Xác định phương pháp truyền thông, chuẩn bị các tài liệu cung cấp cho báo chí, có hành vi ứng xử phù hợp với báo chí trong các trường hợp thông thường và đặc biệt; tương tác mạng xã hội.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, qua Hội nghị, lãnh đạo, công chức chuyên trách sẽ tham mưu lãnh đạo đơn vị tích cực triển khai các công việc liên quan nhằm từng bước nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác truyền thông ngành VHTTDL.

Các học viên tập huấn trực tuyến tại Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ VHTTDL)

Các học viên tham dự Tập huấn đã được nghe ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) thông tin về một số vấn đề về công tác báo chí, truyền thông hiện nay và truyền thông ngành văn hóa, thể thao, du lịch.

Hội nghị cũng nghe ông Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông tin về xu hướng phát triển báo chí, truyền thông hiện nay.

Các học viên tham dự Hội nghị đã sôi nổi thảo luận về vấn đề truyền thông cho đối tượng người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ quan báo chí của ngành trong truyền thông lĩnh vực VHTTDL./.

Tin: Hồng Hà, ảnh: Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ