• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức "Lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, Chỉ đạo nghệ thuật, Tổng đạo diễn - 2023"

Văn hoá 30/03/2023 16:31

(Tổ Quốc) - Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tổ chức "Lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, Chỉ đạo nghệ thuật, Tổng đạo diễn - 2023" từ ngày 3-7/4 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện Quyết định số 608/QĐ-BVHTTDL ngày 16/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức "Lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, Chỉ đạo nghệ thuật, Tổng đạo diễn - 2023". Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức "Lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, Chỉ đạo nghệ thuật, Tổng đạo diễn - 2023".

Tổ chức chức "Lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, Chỉ đạo nghệ thuật, Tổng đạo diễn - 2023" - Ảnh 1.

Lớp Tập huấn có chuyên đề Tổng Đạo diễn các chương trình, sự kiện lớn, chương trình thực cảnh trong bối cảnh tình hình hiện nay và sự phát triển công nghiệp văn hóa (ảnh minh họa)

Nâng cao chất lượng nghệ thuật đang được coi là mục tiêu chiến lược của ngành Nghệ thuật biểu diễn, tiến tới khẳng định vai trò, vị thế của nghệ thuật biểu diễn trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, để đạt được những chương trình nghệ thuật hấp dẫn với công chúng. Ngoài tài năng của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên thì công tác định hướng, chỉ đạo nghệ thuật, tổng đạo diễn đối với các đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp rất quan trọng. Với mong muốn thúc đẩy sự phát triển của ngành nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức chức "Lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, Chỉ đạo nghệ thuật, Tổng đạo diễn - 2023" nhằm từng bước bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho lực lượng chỉ đạo nghệ thuật các đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, góp phần làm rõ vai trò định hướng của các Sở Văn hoá - Thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố.

Đối tượng tham dự là đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý văn hóa trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp; Trung tâm Văn hóa nghệ thuật trên phạm vị toàn quốc; phóng viên, biên tập viên theo dõi lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của các cơ quan báo, đài, trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước.

Nội dung lớp bồi dưỡng tập trung vào các chuyên đề: Chuyên đề 1: Tình hình hoạt động của ngành nghệ thuật biểu diễn trong bối cảnh kinh tế, xã hội hiện nay; Chuyên đề 2: Vai trò định hướng Chỉ đạo nghệ thuật đối với một đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp (Định hướng nội dung, tư tưởng, thẩm mĩ trong quá trình làm việc; định hướng nghệ thuật trong quá trình dàn dựng và phổ biến; mối quan hệ giữa chỉ đạo nghệ thuật với lãnh đạo đơn vị, các thành phần sáng tạo và nghệ sĩ biểu diễn); Chuyên đề 3: Đổi mới phương pháp tư duy sáng tạo trong công tác chỉ đạo nghệ thuật, xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng phù hợp với phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay; Chuyên đề 4: Nghệ thuật đạo diễn và vai trò của nó đối với quá trình xây dựng một chương trình, vở diễn; Chuyên đề 5: Tổng Đạo diễn các chương trình, sự kiện lớn, chương trình thực cảnh trong bối cảnh tình hình hiện nay và sự phát triển công nghiệp văn hóa.

Tại Lớp bồi dưỡng, cũng diễn ra các Tọa đàm về "Kinh nghiệm và những vướng mắc trong chỉ đạo nghệ thuật hiện nay ở các đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp"; "Vai trò của Phòng Nghệ thuật và Hội đồng nghệ thuật trong việc định hướng phát triển của một đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp trong tình hình mới"…

Để Lớp bồi dưỡng đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Tổ chức yêu cầu các học viên có ý thức đóng góp xây dựng, viết bản thu hoạch, nêu đề xuất, kiến nghị cụ thể về việc chỉ đạo nghệ thuật đối với từng đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp./.

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ