• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1414/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, trưởng thôn, bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy để có biện pháp, phương án tự phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống, góp phần làm giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội. Đồng thời trang bị cho các trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, người làm công tác dân tộc nắm chắc định hướng, có phương pháp, biện pháp tuyên truyền đạt hiệu quả cao trên địa bàn khu dân cư, qua đó giúp nhân dân nâng cao ý thức trước hiểm họa, tác hại của ma túy.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng với sự tham gia của các học viên là Trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc và trưởng các đoàn thể của thôn, bản như: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên của các xã trên địa bàn các huyện tại tỉnh Cao Bằng.

Tại đây, các học viên sẽ được tập huấn các nội dung về: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; Phổ biến rộng rãi các văn bản hướng dẫn của các ngành, tổ chức, đoàn thể về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của trưởng thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung và trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói riêng; Phương thức vận động bà con các dân tộc ở thôn, bản phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, bài trừ các tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, được tuyên truyền, phổ biến cách nhận biết, phòng tránh đối với các loại ma túy; Giúp người dân hiểu rõ về bản chất, tác hại, hậu quả và hệ lụy của ma túy đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng; Thông tin về thực trạng, nguyên nhân phát sinh, tồn tại và xu hướng phát triển của tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, cách nhận biết và xử lý đối với các tình huống thường gặp; cảnh báo và định hướng đồng bào dân tộc thiểu số ý thức và biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy; Phổ biến các mô hình hoạt động phòng, chống ma túy có hiệu quả; kinh nghiệm trong công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội để nhân rộng và áp dụng trong thực tiễn...

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ