• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức xây dựng và phát huy mô hình đan lát truyền thống của người Khmer

Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 4360/KH-BVHTTDL về việc Tổ chức xây dựng và phát huy mô hình đan lát truyền thống của người Khmer trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bình Phước.

Tổ chức xây dựng và phát huy mô hình đan lát truyền thống của người Khmer - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: VnExpress

Kế hoạch nhằm tổ chức tập huấn phương pháp triển khai xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số cho nghệ nhân, người có uy tín gắn với xây dựng nông thôn mới; Trang bị kiến thức cơ bản về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số đảm bảo phù hợp với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số và bảo tồn, phát mô hình đan lát truyền thống của người Khmer trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bình Phước.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số và mô hình đan lát truyền thống của người Khmer tạo nên phong trào văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh, loại bỏ những hủ tục lạc hậu, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc Khmer tỉnh Bình Phước gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới có hiệu quả.

Các nhiệm vụ của Kế hoạch gồm: Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa, văn nghệ truyền thống và nghề đan lát truyền thống của người Khmer tỉnh Bình Phước; những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế làm cơ sở lựa chọn chọn địa điểm, xây dựng nội dung triển khai tập huấn và xây dựng mô hình đan lát truyền thống của người Khmer. Hỗ trợ trang thiết bị, vật tư, nguyên liệu phục vụ xây dựng mô hình đan lát truyền thống của người Khmer. Tổ chức truyền dạy, hướng dẫn và thực hành mô hình đan lát truyền thống của người Khmer. Tập huấn phương pháp triển khai xây dựng mô hình đan lát truyền thống của người Khmer trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tổ chức ghi hình, chụp ảnh phục vụ xây dựng phim tư liệu về mô hình đan lát truyền thống của người Khmer trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Kế hoạch sẽ triển khai tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước từ ngày 26/11 đến ngày 04/12/2020.

>>> Chi tiết văn bản tại đây./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ