• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng kết Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(Tổ Quốc) - Ngày 14/7/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1990/QĐ- BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2020".

Tổng kết Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2020.

Hội nghị tổng kết Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2020 được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả triển khai thực hiện Đề án, những thành tựu, khó khăn hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Thông qua việc tổng kết, hoàn thiện mô hình phát triển văn hóa đọc phù hợp với đặc thù của từng Bộ, ngành, địa phương; kinh nghiệm triển khai và nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho phát triển văn hóa đọc của các Bộ, ngành, địa phương.

Hội nghị tổng kết Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 12/2020, tại thành phố Hà Nội.

>> Hội nghị tổng kết Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2020".

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ