• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình về chính sách hỗ trợ cho phát triển du lịch cộng đồng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 227/BDN ngày 30/8/2021, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị xem xét ban hành chính sách về du lịch cộng đồng và hỗ trợ cho phát triển du lịch cộng đồng, hiện tại chưa có quy định về chính sách này.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 3872/BVHTTDL-VP ngày 19/10/2021 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV, như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Du lịch năm 2017, theo đó: UBND cấp tỉnh tổ chức nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng; có chính sách hỗ trợ về trang thiết bị cần thiết ban đầu và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng. Do đó, việc ban hành chính sách hỗ trợ cho phát triển du lịch cộng đồng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Triển khai thi hành Luật Du lịch năm 2017, nhiều địa phương trên cả nước ban hành các Nghị quyết, Đề án, cơ chế chính sách để hỗ trợ cho phát triển du lịch cộng đồng nhằm khai thác thế mạnh nổi trội của địa phương như: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thừa Thiên - Huế... Các chính sách phát triển du lịch cộng đồng chủ yếu tập trung hỗ trợ: nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; cho các hộ gia đình vay vốn ưu đãi đầu tư phát triển dịch vụ du lịch; bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch; bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống phục vụ cho phát triển du lịch; xúc tiến quảng bá du lịch điểm đến và sản phẩm du lịch cộng đồng...

- Ngày 28/7/2021, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 25/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có nội dung phát triển du lịch nông thôn, phát triển du lịch cộng đồng thành một nhiệm vụ được hỗ trợ trong Chương trình. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, chủ động ban hành các chính sách hỗ trợ cho phát triển du lịch cộng đồng; đồng thời lồng ghép, tranh thủ các nguồn lực từ triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; các Chương trình Mục tiêu quốc gia khác như Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn lực xã hội hợp pháp khác.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản.

NỔI BẬT TRANG CHỦ