• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang về quy định đối với mô hình hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành trong nước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 333/BDN ngày 22/9/2021, nội dung kiến nghị như sau:

Luật Du lịch năm 2017 đã ban hành quy định về công tác quản lý nhà nước đối với Chi nhánh Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài, tuy nhiên Luật chưa ban hành quy định quản lý đối với Chi nhánh Văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước, địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong quan lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành trong nước. Kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét ban hành quy định đối với mô hình hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành trong nước.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 4455/BVHTTDL-VP ngày 29/11/2021 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV, như sau:

Về quy định quản lý Chi nhánh Văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước: Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, thông báo địa điểm kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐCP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Về việc ban hành mô hình hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành trong nước: Luật Du lịch năm 2017 đã quy định về kinh doanh dịch vụ lữ hành từ Điều 30 đến Điều 44, trong đó điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định tại khoản 1, Điều 31 và hồ sơ trình tự thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định tại Điều 32.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang để trả lời cử tri.

>> Toàn văn nội dung văn bản./.

NỔI BẬT TRANG CHỦ