• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long về các biện pháp tăng cường triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 451/BDN ngày 30/12/2020, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri đề nghị có biện pháp tăng cường triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trong quần chúng nhân dân (Nội dung số 3).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 522/BVHTTDL-VP ngày 22/2/2021 về giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XIV, như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất và tiếp thu kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long. Trong thời gian tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình, cụ thể như sau:

- Phối hợp với các Bộ, ban, ngành xây dựng Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), dự kiến trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2021. Luật sau khi được ban hành sẽ khắc phục những hạn chế của Luật hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay, góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện hiệu quả Luật trong quần chúng nhân dân.

- Phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan xây dựng "Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới" trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2021.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình với hình thức và nội dung phong phú, tiếp cận và phù hợp với nhiều đối tượng trong xã hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long để trả lời cử tri./.

>>Toàn văn nội dung văn bản.

NỔI BẬT TRANG CHỦ