• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020

Văn hoá 25/03/2020 10:23

(Tổ quốc) - Ngày 24/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có Quyết định số 904/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch Triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020.

Triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020. - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Dân sinh)

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Gia đình chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch Triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020.

Mục đích việc ban hành Kế hoạch nhằm tổ chức các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp Trung ương và hướng dẫn thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo hoạt động ở cấp Trung ương sẽ bao gồm: Xây dựng kế hoạch triển khai Quy chế; tổ chức các cuộc họp liên ngành ở cấp Trung ương về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành theo phương thức lồng ghép với hoạt động kiểm tra, giám sát địa phương về công tác gia đình năm 2020 tại các địa phương (Có kế hoạch riêng).

Hướng dẫn địa phương và phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể ở Trung ương thực hiện hoạt động truyền thông trong "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình"; Triền khai Chỉ thị số 08/CT-TTG ngày 04 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Tổng kết, đánh giá việc thực hiện "Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020".

Hoạt động tại địa phương: Xây dựng kế hoạch, triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương; xây dựng chương trình phối hợp liên ngành theo hướng dẫn của Bộ ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương và thực tế tại địa phương; Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm, chiến dịch truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương; Tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại đại phương, chú trọng phối hợp thực hiện hiệu quả các mô hình tại cơ sở; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả "Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020"; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương theo quy định.

Bộ VHTTDL yêu cầu các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện trên cơ sở tiết kiệm, nghiêm túc, đúng quy định hiện hành và đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

>> Triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ