• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 03/8, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký Quyết định số 2226/QĐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19  - Ảnh 1.

Tranh cổ động phòng chống dịch COVID-19

Kế hoạch nhằm tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng và  chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tăng cường nhận thức xã hội về lối sống tôn trọng pháp luật, kỷ luật, kỷ cương; góp phần  xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam đoàn kết, trách nhiệm, tử tế, nhân văn và nhân ái.

Theo đó, các nội dung tuyên truyền gồm:

Tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tuyên truyền về các giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; đề cao giá trị tinh thần đoàn kết của cộng đồng, tập thể, cá nhân và các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình.

Biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong việc tham gia phòng, chống dịch  bệnh  COVID-19,  góp phần giúp người dân có tinh thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Việc xây dựng và tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, triển lãm, điện ảnh… phải phù hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo không khí lạc quan, tin tưởng trong quần chúng nhân dân; đồng thời lan tỏa nhanh chóng các thông điệp tích cực, góp phần động viên toàn dân đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ