• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ không thu lệ phí bằng tiền mặt

Thời sự 21/11/2019 14:05

(Tổ Quốc) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Công văn về việc triển khai thí điểm thu phí, lệ phí theo hình thức không sử dụng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Ngày 21/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về việc triển khai thí điểm thu phí, lệ phí theo hình thức không sử dụng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng ý thống nhất các ý kiến đề xuất về triển khai thí điểm thu phí, lệ phí theo hình thức không sử dụng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, giao Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thí điểm 03 giải pháp: máy POS, QR code, VNPT Pay; quảng bá, tuyên truyền đến công dân, tổ chức tiếp cận, sử dụng các mô hình, giải pháp thu phí, lệ phí không sử dụng tiền mặt; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 27/12/2019.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ không thu lệ phí bằng tiền mặt - Ảnh 1.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ không thu lệ phí bằng tiền mặt.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hoàn thiện phân hệ thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công tỉnh theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về Payment Connect, trong đó đáp ứng được các chức năng kết xuất, trả lại cho công dân, tổ chức hóa đơn điện tử, hóa đơn thanh toán khi công dân, tổ chức thanh toán trực tuyến, trực tiếp; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2019

Tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 áp dụng năm 2020 trên cơ sở danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 20/12/2019.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2017. Trung tâm thực hiện chức năng là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo danh mục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính. Áp dụng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm điện tử thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng hồ sơ, giấy tờ điện tử của công dân và tổ chức...

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ