• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Quảng Nam

Thời sự 23/07/2020 19:26

(Tổ Quốc) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng BCĐ Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Trương Thị Mai dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2020.

Sáng 23/7, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2020.

Theo quangnam.gov.vn, giai đoạn 2016-2020, Quảng Nam có nhiều chuyển biển tích cực trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị- xã hội đã kịp thời lãnh, chỉ đạo triển khai hướng dẫn việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với thực hiện phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Dân chủ được phát huy ở nhiều lĩnh vực, nhất là phát huy dân chủ trực tiếp ở cơ sở, dân chủ trong xây dựng NTM, trong công tác đất đai, bồi thường, tái định cư, trong việc xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả. Tiêu biểu là trong 4 năm qua, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đều nằm top 10 tỉnh, thành phố có chỉ số tốt. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, kiếu nại được thực hiện theo đúng quy định.

Qua việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vụ kiến nghị đông người, phức tạp liên quan đến đất đai, môi trường… không để xảy ra điểm nóng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Quảng Nam - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: quangnam.gov.vn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương các kết quả mà tỉnh Quảng Nam đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua, nhất là công tác dân vận chính quyền, công tác tiếp dân, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng công khai, minh bạch thông tin, qua đó góp phần tạo nên sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng lưu ý, Quảng Nam cần tiếp tục phát huy dân chủ trong Đảng, quản lý và điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa" liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo báo CAND, chiều 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng BCĐ Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Trương Thị Mai đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về thực hiện QCDC ở cơ sở Cụm các tỉnh, thành duyên hải miền Trung.

Cụm các tỉnh, thành duyên hải miền Trung gồm 6 địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên. Từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của các địa phương trong Cụm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, trọng tâm là Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI "Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở", Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 và các nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội khác…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện QCDC ở cơ sở Cụm các tỉnh, thành duyên hải miền Trung vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trong đó, việc thực hiện dân chủ trong triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội từng lúc, từng nơi chưa thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên. Việc giám sát quản lý, sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã hiệu quả chưa cao.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Quảng Nam - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh Báo CAND

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định QCDC ở cơ sở có vai trò rất quan trọng trong cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Do đó, các địa phương trong Cụm cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân vận và các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, Cụm các tỉnh, thành duyên hải miền Trung cần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch các quy định, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa" liên thông…

Cũng trong ngày 23/7, bà Trương Thị Mai đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.

T/h

NỔI BẬT TRANG CHỦ