• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam là âm mưu lâu dài của thế lực thù địch

Thời sự 28/01/2021 09:09

(Tổ Quốc) - Theo Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Xử lý gần 500 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến cho biết, tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, trọng tâm là chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch, xuất hiện từ ngay khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và trải qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam là âm mưu lâu dài của thế lực thù địch - Ảnh 1.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an

Đặc biệt là trong giai đoạn đất nước hòa bình, thống nhất, mở cửa hội nhập, các thế lực thù địch càng gia tăng hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá với nhiều thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt.

Cũng theo Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu đã lợi dụng bối cảnh tổ chức Đại hội đảng, chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, triệt để khai thác mọi diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và tình hình trong nước để tăng cường tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá, gây nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước tình hình phức tạp trên, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai đồng bộ các mặt công tác phục vụ Đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, Công an đã xử lý gần 500 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự; đã gọi hỏi, răn đe trên 1.000 đối tượng tung tin giả mạo.

Đồng thời, tổ chức xác minh, làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý ban đầu với 500 tài khoản facebook cá nhân, nhóm, fanpage, kênh youtube thường xuyên đăng tải thông tin sai sự thật. Tích cực tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo định hướng tuyên truyền, đảm bảo tính chủ đạo của dòng tin chính thống, khách quan, trung thực đến với quần chúng nhân dân.

"Có thể đánh giá, kết quả công tác công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xử lý thông tin xấu, độc thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào công tác bảo vệ Đảng, chế độ, giữ vững an ninh chính trị của đất nước, góp phần tạo ra một môi trường tư tưởng chính trị, dư luận xã hội tích cực, lành mạnh" - Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến nhấn mạnh.

Cũng theo Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, hơn lúc nào hết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế sâu, rộng, toàn diện, là nhiệm vụ của toàn Đảng, của toàn hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân có vị trí, vai trò hết sức quan trọng.

"Hiện đại hóa con người trước hết là về mặt chính trị"

Trao đổi với báo chí về chính sách an ninh quốc phòng trong giai đoạn mới, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, quan điểm mới của chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng, chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa, kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam là âm mưu lâu dài của thế lực thù địch - Ảnh 2.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, trong Báo cáo chính trị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh xây dựng Đảng phải gắn liền với bảo vệ Đảng. Chính vì vậy, Đảng đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng.

Quan điểm của Đại hội lần thứ XIII, nhân tố quyết định là phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng sẽ tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ là phải bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng mà ba trụ cột lớn đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để cụ thể hóa, để nhân dân ta và đảng viên tiếp tục hiểu rõ hơn, khẳng định rõ những thành tựu đổi mới của đất nước ta.

"Văn kiện Đại hội XIII đã xác định xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong đó có một số các lực lượng quân binh chủng tiến lên hiện đại. Đã mạnh rồi thì phải mạnh hơn nữa để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" - Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết thêm, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm việc với Đảng bộ Quân đội và toàn quân cũng đã nhấn mạnh "trước hết là hiện đại hóa con người".

Nhấn mạnh yếu tố "hiện đại hóa con người trước hết là về mặt chính trị" - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Bộ Quốc phòng đang tập trung vào xây dựng tiêu chí chuẩn mực của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới với 5 chuẩn mực cơ bản...

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ