• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ

Văn hoá 25/03/2020 20:28

(Tổ Quốc) - Trong thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định đã tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài tới các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa, nguồn: ALAMY/ telegraph.co.uk)

Theo báo cáo, ngay sau khi Nghị định số 72/2000/NĐ-CP của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài có hiệu lực, Sở VHTTDL đã hướng dẫn các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Nam Định tổ chức thực hiện.

Sở phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009; Nghị định số 72/2000/NĐ-CP; Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan…

Ngoài ra, còn phổ biến Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐCP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo... tới các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, hướng dẫn, yêu cầu các cá nhân đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan (bao gồm quyền công bố, phổ biến tác phẩm của tác giả/chủ sở hữu tác phẩm) khi công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL thường xuyên tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định tại Nghị định tới các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo xử lý vi phạm tại Nghị định 72/200/NĐ-CP: Tổ chức, cá nhân công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài vi phạm các quy định tại Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, bị cấm công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài; cá nhân có hành vi vi phạm nghiêm trọng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Cá nhân có thẩm quyền lợi dụng chức vụ, quyền hạn cho phép công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài mà tác phẩm thuộc quy định cấm tại Điều 5 Nghị định hoặc sách nhiễu đối tượng xin phép thì bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ