×

Khách du lịch và những ''dấu vết'' kém văn minh

Bình luận 03/08/2020 10:47

(Tổ Quốc) - Ở bẩn, sinh hoạt vô ý thức, phá hoại đồ đạc là những ''dấu vết'' kém văn mình mà các du khách để lại sau khi rời khách sạn hay homestay.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm