• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xây dựng môi trường văn hóa tạo động lực và sức mạnh nội sinh để doanh nghiệp Việt Nam vượt khó

Thời sự 12/05/2022 15:02

(Tổ Quốc) - Việc xây dựng môi trường văn hóa giúp xây dựng nền tảng tinh thần, động lực phát triển và sức mạnh nội sinh để doanh nghiệp Việt Nam vượt khó, tăng trưởng, cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững.

Sáng 12/5, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo "Giải pháp xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước".

Hội thảo chia thành 2 phiên: Cơ sở lý luận, thực tiễn xây dựng môi tường văn hóa trong doanh nghiệp và giải pháp xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Theo Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, môi trường văn hóa không chỉ là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc mà còn là nơi để khơi nguồn cảm hứng, sáng tạo những giá trị mới; nơi tiếp nhận các giá trị ngoại sinh, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Ngay nay, khi văn hóa đã trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của đời sống xã hội, vấn đề xây dựng môi trường văn hóa nói chung và môi trường văn hóa trong doanh nghiệp nói riêng là việc làm vô cùng quan trọng và bức thiết.

Xây dựng môi trường văn hóa tạo động lực và sức mạnh nội sinh để doanh nghiệp Việt Nam vượt khó - Ảnh 1.

TS Nguyễn Thế Hùng (Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) và PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương (Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam) chủ trì hội thảo.

Môi trường văn hóa trong doanh nghiệp có mối quan hệ tương hỗ, hữu cơ với phương thức ứng xử, giao tiếp của doanh nghiệp với khách hàng và xã hội, góp phần không nhỏ vào việc đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Điều này càng được khẳng định mạnh mẽ hơn khi xây dựng môi trường văn hóa trở thành một phần quan trọng trong mục tiêu phát triển toàn diện môi trường văn hóa đã được Đảng, Nhà nước nhấn mạnh, đặc biệt là sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Việt Nam hiện có 610.638 doanh nghiệp với 14,45 triệu lao động, chiếm khoảng 15% dân số, đem lại lợi ích xã hội to lớn. Vì vậy, việc xây dựng môi trường văn hóa có ý nghĩa là xây dựng nền tảng tinh thần, động lực phát triển và sức mạnh nội sinh để doanh nghiệp vượt khó, tăng trưởng, cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững.

Hội thảo "Giải pháp xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước" là một trong những hoạt động khoa học quan trọng do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức trong năm 2022.

Hội thảo đã nhận được sự phản hồi tích cực và tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, những người hiện đang trực tiếp tham gia vào hoạt động doanh nghiệp và thực hành xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam.

Xây dựng môi trường văn hóa tạo động lực và sức mạnh nội sinh để doanh nghiệp Việt Nam vượt khó - Ảnh 2.

Nhiều tham luận chất lượng được chia sẻ tại buổi hội thảo.

Thông qua 16 bài tham luận, về cơ bản các bài tham luận tập trung vào 4 vấn đề gồm: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về môi trường văn hóa trong doanh nghiệp; Phân tích, đánh giá về thực trạng xây dựng môi trường văn hóa (những giá trị văn hoá, các quan hệ văn hoá, các hoạt động sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của các thành viên) trong doanh nghiệp ở nước ta hiện nay trước yêu cầu, thách thức của sự phát triển bền vững; Xây dựng khung phân tích, đề xuất tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp và một số vấn đề cũng như giải pháp xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Hội thảo tiếp tục cung cấp các căn cứ, cả về mặt lý luận và thực tiễn, tìm ra giải pháp xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp.

Với ý nghĩa này, hội thảo là sự đóng góp thiết thực cho hệ thống nghiên cứu khóa học và các hoạt động thực tiễn liên quan trực tiếp đến việc giải pháp xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu phát triền bền vững của đất nước.

Tuy thời gian diễn ra hội thảo ngắn nhưng hội thảo đã tạo cơ hội quan trọng cho việc kết nối các bên liên quan trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam.

Việc chia sẻ tri thức, tăng cường đối thoại và hợp tác đã và đang trở thành một nguyên tắc cốt lõi và cũng là một giải pháp bao trùm đối với các hoạt động Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Xuân Trường

NỔI BẬT TRANG CHỦ