• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

114 thành viên lần đầu tiên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Giáo dục 15/06/2019 09:50

(Tổ Quốc) - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ ký các quyết định bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 và Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.

Trong các quyết định vừa được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ ký, nhiệm vụ và quyền hạn của các Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 04 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

28 ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước, cũng là Chủ tịch 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

114 thành viên lần đầu tiên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành - Ảnh 1.

Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 do Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ ký ngày 05/6/2019.

Đối với Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành, các thành viên được tuyển chọn theo tiêu chí mới của Quy chế Hội đồng giáo sư nhà nước mà Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng ký.

Cụ thể, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành có từ 7-15 thành viên, bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên do Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định thành lập và bổ nhiệm căn cứ theo yêu cầu bổ nhiệm hằng năm.

Quyết định số 19/QĐ-HĐGSNN quyết định thành lập và bổ nhiệm các chức danh của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019 do Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ ký ngày 06/6/2019.

Năm 2019, vẫn giữ nguyên 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành với tổng số thành viên hội đồng là 276 người trong khi nhiệm kỳ trước đó 2014-2019 là 330 người.

Trong tổng số 276 thành viên Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm nay có 162 người (chiếm 58,7%) đã tham gia nhiệm kỳ 2014-2019 vẫn tiếp tục tham gia Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm nay. Như vậy, có 114 thành viên lần đầu tiên tham gia Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Số thành viên có chức danh Giáo sư là 256 chiếm tỉ lệ 92,75%, số thành viên có chức danh Phó Giáo sư là 20, chiếm 7,25%.


Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ