• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những thay đổi trong quy chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng Giáo sư

Giáo dục 08/02/2019 12:34

(Tổ Quốc) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang ấy ý kiến góp ý Dự thảo "Thông tư ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở” trước khi ban hành.

Đáng chú ý, theo Dự thảo này, Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở là giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng ở các đại học quốc gia, đại học, trường đại học, học viện; viện nghiên cứu được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục đại học nhóm ngành sức khỏe của Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

Độ tuổi của Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, thành viên các Hội đồng Giáo sư ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp khác, báo cáo cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 12, Điều 13 và khoản 1 Điều 16 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg xem xét, quyết định.

Thành viên Hội đồng Giáo sư không còn đủ tiêu chuẩn quy định này hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì cấp có thẩm quyền quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế.

Tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Những thay đổi trong quy chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng Giáo sư - Ảnh 1.

Hình minh họa: Lễ vinh danh các Giáo sư, phó Giáo sư

Hội đồng Giáo sư nhà nước gồm Thường trực hội đồng và các Ủy viên. Thường trực hội đồng gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký và các Phó chủ tịch khác do Thủ tướng bổ nhiệm. Số lượng Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước đảm bảo đủ theo số lượng Hội đồng Giáo sư ngành và do Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước bổ nhiệm.

Hội đồng Giáo sư ngành có từ 07 đến 15 thành viên, bao gồm Chủ tịch, một Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên do Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định thành lập và bổ nhiệm căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ hàng năm. Số lượng thành viên của cùng một cơ sở giáo dục đại học tham gia trong một Hội đồng Giáo sư ngành không quá 03 người.

Hội đồng Giáo sư cơ sở phối hợp với cơ sở giáo dục đại học xây dựng giải pháp công khai hoạt động của Hội đồng và hồ sơ của ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở. Đồng thời phối hợp với người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả xét lên Hội đồng Giáo sư nhà nước để thẩm định và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư…

Dự kiến, khi ban hành Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở và Thông tư số 05/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự thảo đăng tải, lấy ý kiến góp ý đến hết ngày 15/3/2019.

Quỳnh Nga

NỔI BẬT TRANG CHỦ