• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

An Giang triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Văn hoá 29/05/2020 16:57

(Tổ Quốc) - An Giang triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020; Đồng Tháp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; Đồng Nai ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 là tin gia đình tiêu biểu tại các tỉnh Nam Bộ mới đây.

An Giang triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 được phát động với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em", triển khai từ ngày 01/6 đến 30/6/2020 trên địa bàn toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội tiếp tục chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, dành sự quan tâm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng những gì tốt đẹp nhất.

An Giang triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: angiang.gov.vn

Tăng cường truyền thông - tư vấn kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống cho trẻ em, đặc biệt kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, tư vấn, hướng dẫn vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng, chống bạo lực, xâm hại và tai nạn, thương tích cho trẻ; Triển khai tháng hành động với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, bổ ích, vui tươi, lành mạnh, tránh hình thức, lãnh phí; đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh; Chú trọng tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu của trẻ em, vì lợi ích của trẻ em, nhất là trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Sở Lao động – Thương binh và xã hội là cơ quan chủ trì, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em, trong đó tập trung vào tổ chức phổ biến tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi người dân về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, bóc lột sức lao động, rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong dịp hè. Tiếp tục phổ biến sâu rộng đến tất cả các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh về Luật trẻ em năm 2016 và các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Rà soát việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và của tỉnh liên quan tới công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; Tăng cường hỗ trợ pháp lý bảo đảm mọi trường hợp trẻ em có vướng mắc đến pháp luật đều được tiếp cận và trợ giúp pháp lý với chất lượng tốt nhất; Tổ chức và chỉ đạo công tác đăng ký khai sinh lưu động, bảo đảm mọi trẻ em đều có khai sinh.

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện và phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ của mình; lựa chọn các vấn đề ưu tiên trong công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em để tập trung giải quyết; tổ chức tốt các hoạt động cho trẻ em tại cơ quan, đơn vị mình một cách thiết thực, bổ ích, đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội có kế hoạch cụ thể, việc làm thiết thực về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tập trung vào chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em" trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, chú trọng việc chỉ đạo các trường học tổ chức bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại xã, phường, thị trấn, cộng đồng dân cư; tổ chức vui chơi; giải trí; tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước. An toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích để trẻ em có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh; Phát động đợt vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp và chi hỗ trợ cho trẻ em theo 4 chương trình mục tiêu của Quỹ đảm bảo đúng đối tượng, đúng Điều lệ Quỹ và các quy định tài chính hiện hành; Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 thiết thực, an toàn và bổ ích…

Đồng Tháp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) tháng 6/2020 và Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2020.

Tháng hành động năm nay có chủ đề: "Phòng, chống BLGĐ là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội" và Ngày gia đình Việt Nam có chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình". Theo đó, từ ngày 14 - 30/6/2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong nhân dân về: lịch sử, vai trò và ý nghĩa của Ngày gia đình Việt Nam; công tác phòng, chống BLGĐ, các mô hình mới, cách làm hay trong phòng, chống BLGĐ của các địa phương; phê phán, lên án những hành vi BLGĐ, bất bình đẳng giới, bạo hành trẻ em. Tổ chức hội thi, hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc. Treo băng rôn tuyên truyền tại các tuyến đường chính, khu dân cư, chợ, với các thông điệp: "BLGĐ là vi phạm pháp luật", "Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình", tổ chức họp mặt gia đình văn hóa tiêu biểu...

Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, gia đình, toàn xã hội trong việc phòng, chống BLGĐ, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động phòng, chống BLGĐ, đẩy mạnh công tác phòng, chống BLGĐ.

Đồng Nai ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 bao gồm các hoạt động sau:

Hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với đặc thù của địa phương, ưu tiên tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc với tinh thần yêu thương và chia sẻ; vinh danh các gia đình, dòng họ văn hóa tiêu biểu trên địa bàn.

Vận động sự quan tâm của các cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Thông qua các hình thức mít tinh, hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề, tập huấn, tuyên truyền cổ động trực quan; phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện các phóng sự, tin, bài tuyên truyền về chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam; ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, bền vững. Thời gian tổ chức từ ngày 14/6 đến hết ngày 28/6/2020.

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm đạt được chỉ tiêu có trên 95% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn. Thời gian tổ chức từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2020.

Thông điệp tuyên truyền: Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Gia đình là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người; Xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người là tế bào lành mạnh của xã hội;Ông bà cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền;Tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ là bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình;Bất bình đẳng giới là gốc rễ của bạo lực gia đình;Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật; Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình; Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em.

Các hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, hạnh phúc cho các gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây là dịp để các gia đình được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện năng khiếu của gia đình trên lĩnh vực ẩm thực, biểu diễn văn nghệ… Qua đó, nhắc nhở mọi người hãy yêu quý, trân trọng và vun đắp hạnh phúc gia đình, cùng nhau gìn giữ, phát huy nét đẹp truyền thống của gia đình Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển của đất nước./.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ