Hàng nghìn quả pháo dọc sông Hàn – Đà Nẵng chờ giờ “khai hỏa” Hàng nghìn quả pháo dọc sông Hàn – Đà Nẵng chờ giờ “khai hỏa”
(Tổ Quốc) - Hàng nghìn quả pháo  được tập kết dọc sông Hàn, đoạn trước khách sạn Novotel của hai đội Việt Nam và Áo chờ giờ “khai hỏa”