“Tháng Ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa sưa về đây“ “Tháng Ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa sưa về đây“
(Tổ Quốc) -"Tháng Ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa sưa về đây" - nhạc sĩ Giáng Son đã viết như thế khi nói về vẻ đẹp của hoa sưa tháng 3 trong bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa