Hình ảnh cơ sở bí mật của TW Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1939-1941 Hình ảnh cơ sở bí mật của TW Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1939-1941
(Tổ Quốc) - Căn nhà của cụ Trịnh Bá Vỹ từng là nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Đông dương năm 1936, và sau đó là cơ sở hoạt động bí mật của nhiều lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam như đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt,...

Đường dây nóng: 043 9742817