• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắc Giang: Tăng cường quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc đến bạn bè quốc tế thông qua hoạt động VHTTDL

Văn hoá 11/08/2020 11:30

(Tổ Quốc) - Bắc Giang tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc đến bạn bè, du khách quốc tế thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Hệ thống thư viện công cộng tại Hà Giang từng bước đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc của nhân dân; Ngành VHTTDL Lai Châu triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Bắc Giang: Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc đến bạn bè, du khách quốc tế thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 nhằm triển khai hiệu quả Chiến lược văn hóa đối ngoại tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 08/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; …Tăng cường tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác văn hóa đối ngoại đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, du lịch Bắc Giang, đồng thời nâng cao chất lượng các ấn phẩm, sách báo giới thiệu về văn hóa, du lịch của tỉnh Bắc Giang để quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Bắc Giang: Tăng cường quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc đến bạn bè quốc tế thông qua hoạt động VHTTDL - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bắc Giang

Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt trở thành những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng vừa phục vụ giáo dục truyền thống, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là những di sản đã được UNESCO công nhận. Đổi mới hình thức quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hoá, vùng đất, con người Bắc Giang trong công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và người nước ngoài; Chủ động phối hợp quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển du lịch, các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh thông qua các chương trình, sự kiện, lễ hội văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh.

Ngoài ra, Sở VHTTDL sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách cho công tác văn hóa đối ngoại, cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương; đẩy mạnh, lồng ghép hoạt động văn hóa đối ngoại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động tăng cường, mở rộng quan hệ với các tỉnh, thành phố của nước ngoài, tổ chức quốc tế nhằm tăng cường hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về văn hóa, du lịch ở cấp độ địa phương, trọng tâm là việc tham gia hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa các địa phương;…

Hà Giang: Hệ thống thư viện công cộng từng bước đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc của nhân dân

Trong 5 năm qua hệ thống thư viện công cộng toàn tỉnh Hà Giang luôn nghiêm túc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện; bám sát nhiệm vụ chính trị và kế hoạch Nhà nước giao trong năm để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu; làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện trọng đại của địa phương, các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao hàng năm đều đạt trên 100%, phục vụ kịp thời có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc, góp phần ổn định chính trị, nâng cao dân trí của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 01 thư viện tỉnh, 11 thư viện huyện, thành phố. Từ năm 2016 đến tháng 6/2020, hệ thống thư viện công cộng đã cấp 35.743 thẻ bạn đọc; phục vụ 980.139 lượt bạn đọc.

Hàng năm thư viện tỉnh luôn làm tốt công tác tuyên truyền, trưng bày, giới thiệu sách, báo, tư liệu nhân kỷ niệm các Ngày lễ lớn của đất nước; trưng bày, giới thiệu sách, báo, tạp chí của Trung ương và địa phương viết về truyền thống lịch sử, văn hóa của nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang và phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Trưng bày, giới thiệu sách, báo, tư liệu hưởng ứng ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh duy trì chuyên mục giới thiệu sách trên chuyên mục "Nhịp cầu tri thức", trưng bày giới thiệu sách mới phục vụ thiếu nhi nhân dịp hè.

Hệ thống thư viện công cộng toàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị và kế hoạch Nhà nước giao hàng năm để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra; chủ động tích cực tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, báo, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện văn hóa của tỉnh, từng bước đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh bằng việc đẩy mạnh công tác xây dựng tủ sách cơ sở, đưa sách đến gần hơn nữa tới bạn đọc để hình thành thói quen đọc sách trong nhân dân.

Ngành VHTTDL Lai Châu triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

Sở VHTTDL đã có Báo cáo Kết quả tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở VHTTDL đã chủ động ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị sự nghiệp; phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

Công tác thông tin, tuyên truyền tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo như: Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC)... Đẩy mạnh tuyên truyền những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam.

Tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới. Thực hiện tốt công tác thuyết minh, hướng dẫn khách tham quan trong và ngoài tỉnh đến học tập, tìm hiểu về tài liệu, hiện vật, bộ ảnh chuyên đề "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý"; giới thiệu lịch sử, văn hóa và các phong tục tập quán của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại phòng Trưng bày - Bảo tàng tỉnh, thu hút 22.890 lượt khách tham quan gồm học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, tiểu học, khách đến tham gia các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019, 2020...

Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu về công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, biển đảo của quê hương đất nước. Các tư liệu, hình ảnh được trưng bày đã tác động sâu vào nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh. Từ đó giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ