• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL nêu 7 nhiệm vụ chung của ngành trong 6 tháng cuối năm 2019

Văn hoá 07/08/2019 16:42

(Tổ Quốc) -Bộ VHTTDL vừa ban hành Thông báo số 3058/TB-BVHTTDL thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo Thông báo, ngày 29/7/2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ khu vực phía Bắc; đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Sau khi nghe Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, ý kiến của các đại biểu, với phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ chung gồm: Hoàn thành đúng tiến độ các văn bản, đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, các giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2019.

bt3

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tổ chức Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

Tiếp tục tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019. Đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tổ chức tốt các Ngày hội, hoạt động văn hóa nghệ thuật, giao lưu văn hóa các dân tộc, vùng đồng bào dân tộc.

Tập trung hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Luật Thư viện tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sau khi được Quốc hội thông qua.

Hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Chỉ đạo và tổ chức tốt các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước và quốc tế năm 2019.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu năm 2019 đạt mục tiêu đón và phục vụ 103 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế; khoảng 85 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 700.000 tỷ đồng. Đẩy mạnh quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch, đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn".

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

bt

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

Thông báo cũng nêu nhiệm vụ cụ thể gồm: Yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục, Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản, đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng tiến độ, không để nợ đọng văn bản. Thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có hướng xử lý kịp thời.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 115/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 486/QĐ-BVHTTDL ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021.

Thông báo cũng nêu các nhiệm vụ cụ thể cho Vụ Pháp chế; Vụ Gia đình; Tổng Cục thể dục Thể thao; Tổng cục Du lịch; Cục Di sản văn hóa; Cục Điện ảnh… đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

Tin: Hà An, ảnh: Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ