• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chính thức Quyết định công nhận 422 Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

Giáo dục 04/12/2019 08:00

(Tổ Quốc) - Mới đây Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 cho 422 nhà giáo.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 73 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 349 nhà giáo.

Trước đó, ngày 11/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên được xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019. Trong danh sách có 75 ứng viên được công nhận đạt chuẩn giáo sư, trong đó có một trường hợp đạt chuẩn giáo sư theo hình thức đặc biệt, và 349 ứng viên được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2019, có 98 hội đồng giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 725 ứng viên, trong đó có 119 ứng viên giáo sư, 606 ứng viên phó giáo sư.

Dưới đây là chi tiết danh sách 422 ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2019:

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 1.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 2.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 3.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 4.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 5.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 6.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 7.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 8.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 9.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 10.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 11.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 12.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 13.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 14.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 15.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 16.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 17.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 18.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 19.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 20.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 21.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 22.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 23.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 24.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 25.

Chính thức Quyết định công nhận 422 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2019 - Ảnh 26.

V.K

NỔI BẬT TRANG CHỦ