• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chương trình đào tạo trình độ đại học lĩnh vực sức khỏe có khối lượng học tập tối thiểu 120 tín chỉ

Giáo dục 02/03/2019 10:07

(Tổ Quốc) - Đây là một trong số các nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe Bộ Y tế đang lấy ý kiến xây dựng.

Theo Dự thảo Nghị định quy định về khung cơ cấu giáo dục đại học trong lĩnh vực sức khoẻ; các bậc trình độ giáo dục đại học trong đào tạo lĩnh vực sức khoẻ. Và hình thức, khối lượng học tập tối thiểu và thời gian đào tạo; yêu cầu đối với cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành; hồ sơ đăng ký và quy trình giao nhiệm vụ đào tạo; văn bằng và chứng chỉ; bảo đảm điều kiện tài chính; quyền và trách nhiệm của cơ sở đào tạo, giảng viên và học viên đối với đào tạo chuyên khoa và chuyên khoa sâu trong lĩnh vực sức khỏe.

Nghị định áp dụng đối với: Các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo khối ngành sức khoẻ, các bệnh viện, các viện đủ điều kiện được giao nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa, các cơ sở thực hành đào tạo chuyên khoa lĩnh vực sức khỏe; các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các tổ chức, cá nhân sử dụng nhân lực y tế; các cá nhân đã tốt nghiệp trình độ đại học và sau đại học khối ngành sức khỏe có nhu cầu được đào tạo chuyên khoa lĩnh vực sức khỏe.

Chương trình đào tạo trình độ đại học lĩnh vực sức khỏe có khối lượng học tập tối thiểu 120 tín chỉ - Ảnh 1.

Đào tạo y khoa (ảnh: Vietnamplus)

Dự thảo Nghị định gồm 9 chương, 25 điều, trong đó quy định về Khung cơ cấu và bậc trình độ giáo dục đại học trong lĩnh vực sức khỏe: Chương trình đào tạo trình độ đại học trong lĩnh vực sức khỏe phải có khối lượng học tập tối thiểu 120 tín chỉ tương đương với 04 năm học tập trung. Người tốt nghiệp trình độ đại học có thể học tiếp lên thạc sĩ theo quy định hiện hành hoặc có thể học tiếp chương trình đào tạo chuyên khoa hoặc chuyên khoa sâu để đạt trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia nếu đáp ứng được điều kiện của chương trình đào tạo.

Các chương trình đào tạo ngành Y khoa, ngành Răng Hàm Mặt, ngành Dược, chuyên khoa hoặc chuyên khoa sâu để đạt trình độ tương đương bậc 7 trong đào tạo lĩnh vực sức khỏe phải có khối lượng học tập tối thiểu 60 tín chỉ tương đương với 02 năm học tập trung và đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia (không bao gồm quá trình thực hành để đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề).

Các chương trình đào tạo chuyên khoa hoặc chuyên khoa sâu để đạt trình độ tương đương bậc 8 trong đào tạo lĩnh vực sức khỏe phải có khối lượng học tập tối thiểu 90 tín chỉ tương đương với 03 năm học tập trung và đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia (không bao gồm quá trình thực hành để đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề).

Các chương trình đào tạo chuyên khoa hoặc chuyên khoa sâu để bổ sung/thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn phải có khối lượng học tập tối thiểu 15 tín chỉ tương đương với 06 tháng học tập trung (không bao gồm quá trình thực hành để đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề).

Về hình thức, loại hình đào tạo: Đào tạo chuyên khoa, chuyên khoa sâu và đào tạo để bổ sung/thay thế phạm vi hoạt động chuyên môn được thực hiện theo hình thức chính quy tập trung bao gồm: Đào tạo chuyên khoa: hệ nội trú,hệ tập trung. Đào tạo chuyên khoa sâu: hệ tập trung. Đào tạo để bổ sung/thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn: hệ tập trung.

Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo đối với: Đào tạo chuyên khoa đối với các ngành tuyển sinh đầu vào là ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt: Hệ nội trú: khối lượng học tập tối thiểu 120 tín chỉ tương ứng với 04 năm học tập trung, bao gồm cả quá trình thực hành để đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề và luận văn tốt nghiệp; Hệ tập trung: Khối lượng học tập tối thiểu 90 tín chỉ tương ứng với 03 năm học tập trung đối với người đã có chứng chỉ hành nghề, bao gồm cả luận văn tốt nghiệp; Khối lượng học tập tối thiểu 120 tín chỉ tương ứng với 04 năm học tập trung đối với người chưa có chứng chỉ hành nghề, bao gồm cả luận văn tốt nghiệp.

Đào tạo chuyên khoa đối với các ngành tuyển sinh đầu vào là các ngành còn lại: Khối lượng học tập tối thiểu 15 tín chỉ tương ứng với 06 tháng học tập trung.Đối với các chương trình có khối lượng học tập tối thiểu 60 tín chỉ tương ứng với 02 năm học tập trung phải có thời lượng dành cho luận văn tốt nghiệp.

Đào tạo chuyên khoa sâu: Đối với các ngành tuyển sinh đầu vào là các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt có khối lượng học tập tối thiểu 60 tín chỉ tương ứng với 02 năm học tập trung; Đối với các ngành tuyển sinh đầu vào là các ngành còn lại: có khối lượng học tập tối thiểu 15 tín chỉ tương ứng với 06 tháng học tập trung.

Đào tạo để bổ sung/thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn: có khối lượng học tập tối thiểu 15 tín chỉ tương ứng với 06 tháng học tập trung.

Nghị định cũng đưa ra các yêu cầu đối với Cơ sở đào tạo là đại học, trường đại học, học viện đăng ký đào tạo chuyên khoa, chuyên khoa sâu; Cơ sở đào tạo là bệnh viện hạng đặc biệt, viện/bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối đăng ký đào tạo chuyên khoa, chuyên khoa sâu; Cơ sở đào tạo là các Viện tuyến Trung ương thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng và Y tế công cộng đăng ký đào tạo chuyên khoa. Nghị định cũng quy định về văn bằng, chứng chỉ trong đào tạo chuyên khoa. Bảo đảm điều kiện tài chính cho đào tạo chuyên khoa; Quyền và trách nhiiệm của cơ sở đào tạo, giảng viên và học viên.

Theo dự kiến, nếu Dự thảo này được thông qua thì

sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ