Hơn 60 tỷ đồng trùng tu Thánh địa Mỹ Sơn Hơn 60 tỷ đồng trùng tu Thánh địa Mỹ Sơn
(Tổ Quốc) - Dự án trùng tu Thánh địa Mỹ Sơn có tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng, trong đó Chính phủ Ấn Độ tài trợ hơn 50 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam để thực hiện trùng tu nhóm tháp K,...
TIN MỚI NHẤT
Trả lại cho tác giả quyền chính đáng của họ Trả lại cho tác giả quyền chính đáng của họ
(Tổ Quốc)-Dù không phải đến bây giờ mới được các bên liên quan lên tiếng, câu chuyện bản quyền tác giả còn liên quan tới việc phát triển lành mạnh các ngành công nghiệp văn hóa trong bối cảnh lĩnh vực này đang hòa nhập sâu rộng với thế giới
Hơn 60 tỷ đồng trùng tu Thánh địa Mỹ Sơn Hơn 60 tỷ đồng trùng tu Thánh địa Mỹ Sơn
(Tổ Quốc) - Dự án trùng tu Thánh địa Mỹ Sơn có tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng, trong đó Chính phủ Ấn Độ tài trợ hơn 50 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam để thực hiện trùng tu nhóm tháp K, H và tháp A