Tu bổ Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du (Hà Tĩnh) Tu bổ Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du (Hà Tĩnh)
(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1...
TIN MỚI NHẤT
Giàu có không phải là tiêu chí hạnh phúc của người Việt Nam Giàu có không phải là tiêu chí hạnh phúc của người Việt Nam
(Tổ Quốc) - Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển, nội dung “giàu có, kiếm được nhiều tiền” lại chiếm tỉ lệ thấp nhất trong tiêu chuẩn của gia đình hạnh phúc
Tu bổ Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du (Hà Tĩnh) Tu bổ Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du (Hà Tĩnh)
(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1)