• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đóng cửa Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy

Văn hoá 30/03/2020 14:25

(Tổ Quốc) - Không tổ chức phần hội tại lễ hội Chùa Thầy 2020; Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể; Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020... là những thông tin văn hóa nổi bật tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng.

Lễ hội Chùa Thầy năm nay không tổ chức phần hội - Ảnh 1.

Lễ hội chùa thầy . Ảnh Vnexpress

Hà Nội: UBND xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai vừa ra thông báo về việc không tổ chức phần hội tại lễ hội Chùa Thầy 2020. Phần lễ được tổ chức theo phong tục của địa phương với hình thức gọn nhẹ, không tổ chức rước lễ.

Nhằm đảm bảo triển khai tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Quốc Oai, UBND xã Sài Sơn đã đóng cửa Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và không tổ chức đón khách tham quan Lễ hội Chùa Thầy năm 2020 từ ngày 28 đến 30/3/2020 (từ 5 - 7/3 Âm lịch).

Theo đó, Lễ hội Chùa Thầy năm nay sẽ không tổ chức phần hội. Phần lễ được tổ chức theo phong tục của địa phương với hình thức gọn nhẹ, không tổ chức rước lễ. UBND xã Sài Sơn đề nghị du khách và nhân dân địa phương khi không có việc cần thiết thì không nên đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy.

UBND xã Sài Sơn cũng đề nghị các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống và các hàng quán bán đồ lưu niệm quanh khu vực Chùa Thầy hạn chế hoặc dừng kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19.

Chùa Thầy tên chữ là Thiên Phúc Tự, thuộc địa phận xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Chùa được xây dựng từ thời Lý, đến nay đã trên nghìn năm tuổi. Với những giá trị văn hóa, lịch sử, mỹ thuật, kiến trúc còn được bảo lưu nguyên vẹn. Năm 2014, chùa Thầy cùng dãy núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Hưng Yên: UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên. Theo đó, về di sản, Sở có nhiệm vụ tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong tỉnh sau khi được phê duyệt; Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài...

Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử trong tỉnh; tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh…

Bên cạnh đó, thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc tỉnh quản lý khi được phê duyệt; thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích.

Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật trên địa bàn tỉnh;..

Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ của hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân trên địa bàn tỉnh; cấp, thu hồi giấy chứng nhận dù điều kiện hoạt động giám định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật trên địa bàn tỉnh; Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép đối với bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh….

Hải Phòng: Theo báo cáo, thực hiện công tác gia đình Quý I/2020, Sở VHTT Hải Phòng đã triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại thành phố; Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng; Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng...

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về công tác gia đình và hoạt động phối hợp thực hiện công tác gia đình với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội. Công tác gia đình được lồng ghép, gắn kết với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Ngoài ra, xây dựng kế hoạch triển khai công tác gia đình trên địa bàn thành phố; triển khai các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2020.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ