• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lào Cai: Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở

Văn hoá 11/08/2020 06:35

(Tổ Quốc) - Lào Cai đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; Hoạt động thư viện tỉnh Hòa Bình đã góp phần tích cực nâng cao dân trí; Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm văn hóa đối ngoại tại Bắc Giang đạt được nhiều kết quả tích cực là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Lào Cai: Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở

Tỉnh ủy Lào Cai đã có Báo cáo tổng kết Đề án 08-ĐA/TU ngày 27/11/2015 về "Phát triển văn hóa, thể thao tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020".

Qua 5 năm thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;…việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 08-ĐA/TU là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, thể thao trong tiến trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững.

Lào Cai: Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: baolaocai.vn

Di sản văn hóa truyền thống có giá trị của các dân tộc tiếp tục được giữ gìn và phát huy, tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Các vấn đề về gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống được tăng cường tuyên truyền, tập trung giải quyết.

Nhiều công trình văn hóa, thể thao lớn được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển văn hóa, thể thao tại địa phương. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh, huyện, xã, thôn, bản ngày càng hoàn thiện. Các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở được đẩy mạnh; các lễ hội truyền thống, các di sản văn hóa phi vật thể, các loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc tiếp tục được sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị; các di tích lịch sử văn hóa tiếp tục được trùng tu, tôn tạo và đưa vào khai thác, phục vụ phát triển bền vững…

Hòa Bình: Hoạt động thư viện đã góp phần tích cực nâng cao dân trí và đáp ứng ngày càng cao nhu cầu đời sống tinh thần xã hội

Sở VHTTDL đã có Báo cáo Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống Thư viện công cộng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, hệ thống thư viện công cộng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 hoạt động với chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng vốn tài liệu bao gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của Pháp luật; xây dựng, hình thành thói quen đọc sách trong nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở; phối hợp hoạt động trao đổi tài liệu, nghiệp vụ đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện theo quy định.

Cùng với công cuộc đổi mới của đất nước, sự nghiệp thư viện tỉnh Hòa Bình đã đạt được những thành tựu đáng kể. Mạng lưới thư viện đã mở rộng đến tận cơ sở, hoạt động thư viện đã phát huy tác dụng, góp phần tích cực nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội phát triển và đáp ứng ngày càng cao nhu cầu đời sống tinh thần xã hội. Thư viện đã trở thành bộ mặt văn hóa, là một trong những tiêu chí đánh giá trình độ dân trí của địa phương.

Hệ thống thư viện đã tham gia trưng bày, triển lãm sách báo nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương và ngành như: tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phục vụ bạn đọc tại chỗ và công tác luân chuyển sách đi cơ sở. Duy trì nề nếp việc mở cửa phục vụ bạn đọc 6 ngày trong tuần; tổ chức tuyên truyền, trưng bày sách báo phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm, các chuyên đề phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh, của ngành.

Bên cạnh đó, công tác phục vụ bạn đọc luôn được quan tâm, dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu như đọc tại chỗ, mượn về nhà, phục vụ lưu động…Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, hệ thống thư viện công cộng phối hợp với các địa phương tổ chức Ngày Hội sách và văn hóa đọc hàng năm, thu hút trên 10.000 lượt người/năm đến thăm quan, đọc sách, nghiên cứu; phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh tổ chức đi tuyên truyền chương trình Nông thôn mới và phục vụ sách xe ô tô thư viện lưu động tại 22 xã vùng sâu vùng xa của 10 huyện và các điểm trường trên địa bàn thành phố Hòa Bình; …

Bắc Giang: Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm văn hóa đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực

Theo Báo cáo Kết quả thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015- 2020 và phương hướng triển khai giai đoạn 2021- 2025, công tác triển khai, thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được quan tâm, chú trọng; góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh, con người, văn hóa, lịch sử của tỉnh ra thế giới đồng thời tạo điều kiện để công chúng ở nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài được tiếp nhận thông tin và sản phẩm văn hóa nghệ thuật tiêu biểu từ trong nước.

Công tác đối ngoại thực sự góp phần quan trọng vào phát triển du lịch của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 44- NQ/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 102/KHUBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020.

Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm văn hóa đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch như: Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm; hội thảo "Đệ nhị Tổ Thiền phái Trúc Lâm Thiền sư Pháp Loa với việc kế thừa và phát triển di sản phật giáo Trúc Lâm" tại chùa Vĩnh Nghiêm; Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà và Lễ hội chùa Bổ Đà là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, Bộ mộc bản chùa Bổ Đà là bảo vật quốc gia; Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2019; Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang và Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020; Hội nghị Xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2018...

Đây là những sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, được tổ chức quy mô cấp tỉnh nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, đặc sắc, nổi bật về tài nguyên du lịch của tỉnh đến du khách trong nước và quốc tế; là dịp để kết nối với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong cả nước, tiếp tục mời gọi đầu tư vào tỉnh, tạo điểm đến an toàn và thân thiện của nhân dân cả nước.

Trong thời gian qua, Sở VHTTDL Bắc Giang đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tỉnh bạn như: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai để lập hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam để đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức, tham gia các triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh trong khu vực và toàn quốc, đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao khu vực và toàn quốc,…

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ