• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mới: Học viện Ngoại giao bao gồm 15 đơn vị trực thuộc

Giáo dục 20/02/2019 10:15

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Theo đó, Học viện Ngoại giao là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao, thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại; đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại.

Học viện Ngoại giao được giao các nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng; biên soạn và xuất bản các ấn phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, giáo trình, tài liệu giảng dạy về đối ngoại, lịch sử ngoại giao Việt Nam và thế giới, quan hệ quốc tế và các lĩnh vực liên quan; tham gia thực hiện công tác tuyên truyền đường lối, chính sách đối ngoại của Nhà nước; Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính và cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao…

Mới: Học viện Ngoại giao bao gồm 15 đơn vị trực thuộc - Ảnh 1.

Học viện Ngoại giao (ảnh: báo Quốc tế)

Về cơ cấu tổ chức, Học viện Ngoại giao gồm 15 cơ quan, đơn vị trực thuộc: Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao; Viện Biển Đông; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại; Trung tâm Thông tin, Tư liệu; Văn phòng; Ban Đào tạo; Phòng Quản lý khoa học và 7 Khoa.

Cũng theo Quyết định này, Học viện Ngoại giao có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Giám đốc Học viện Ngoại giao chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ hoạt động của Học viện, các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019, thay thế Quyết định số 75/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.


Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ