• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát huy vai trò tự chủ trong sáng tạo văn hoá của các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc tại Lào Cai

Văn hoá 03/04/2020 15:37

(Tổ Quốc) - Phát huy vai trò tự chủ trong sáng tạo văn hoá, gìn giữ di sản văn hoá của các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc tại Lào Cai; Bắc Giang triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020; Lạng Sơn truyền thông về Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là những thông tin văn hoá đáng chú ý.

Lào Cai: Phát huy vai trò tự chủ trong sáng tạo văn hoá, gìn giữ di sản văn hóa của các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc

Theo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 41, tỉnh đã thu được những kết quả rõ nét, có nhiều chuyển biến tích cực.

Vai trò tự chủ trong sáng tạo văn hoá, gìn giữ di sản văn hóa của các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc, nhất là vùng dân tộc thiểu số được coi trọng. Các lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, an toàn, phù hợp với thuần phong mỹ tục và điều kiện kinh tế của mỗi địa phương, trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường với nhiều giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng việc tổ chức các hoạt động lễ hội, gắn việc tổ chức lễ hội với các sự kiện lớn của tỉnh như: Lễ hội Đền Thượng, Đền Bảo Hà, kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa, 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai, Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2016, Năm du lịch Quốc gia Lào Cai – Tây Bắc năm 2017…Nhờ đó, các lễ hội diễn ra hằng năm trên địa bàn tỉnh được tổ chức nề nếp, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao ý thức cộng đồng và giáo dục ý nghĩa lịch sử, truyền thống yêu nước cho các dân tộc Lào Cai. Thông qua đó góp phần thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Phát huy vai trò tự chủ trong sáng tạo văn hoá của các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc tại Lào Cai  - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: baolaocai.vn

Nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng nếp sống văn hóa trong lễ hội của tỉnh được nâng cao. Công tác xã hội hoá, huy động sự tham gia đóng góp nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhằm tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, trò chơi dân gian và lễ hội được nhiều địa phương thực hiện hiệu quả.

Bắc Giang: Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Tổ chức các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao hiệu quả của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở góp phần giáo dục đạo đức, lối sống và phát huy những giá trị văn hóa gia đình tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh; kịp thời ngăn chặn các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống và các hành vi bạo lực gia đình.

Cụ thể, trong năm 2020, Sở VHTTDL sẽ xây dựng kế hoạch, triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình của cơ quan, đơn vị và địa phương; Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm, chiến dịch truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình; Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép với hoạt động kiểm tra của BCĐ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Công tác Gia đình năm 2020 tại cơ sở; Hướng dẫn địa phương và phối hợp với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể ở tỉnh thực hiện hoạt động truyền thông trong "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình"; Triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTG ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Tổng kết, đánh giá việc thực hiện "Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020"; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế trên phạm vi toàn quốc.

Lạng Sơn: Truyền thông về Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

UBND tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch truyền thông về Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc triển khai kế hoạch nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và người dân về lợi ích, sự cần thiết trong việc phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; khẳng định tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, quy hoạch cán bộ nữ, từ đó đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ, hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

Các nội dung được triển khai bao gồm: Biên soạn, phát hành các tài liệu và sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; phối hợp với các cơ quan truyền thông trung ương đóng trên địa bàn và cơ quan thông tấn, báo chí cấp tỉnh, cấp huyện, đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ