• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Quý I/2018, trình ban hành Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội

Văn hoá 01/09/2017 05:44

(Tổ Quốc) - Đây là nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội ở nước ta trong thời gian tới.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2017 trong đó nêu rõ:

Về đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết phải xây dựng và ban hành Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội, nhằm quản lý và tổ chức lễ hội chặt chẽ, khắc phục những hạn chế, bất cập thời gian qua như: Các hiện tượng phản cảm, bạo lực xảy ra trong lễ hội hoặc các biểu hiện “thương mại hóa” lễ hội, nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội ở nước ta trong thời gian tới.

Cần tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội ở nước ta trong thời gian tới

Việc xây dựng Nghị định phải bảo đảm yêu cầu: Chủ thể của lễ hội là cộng đồng, tinh thần của lễ hội phải bảo đảm phát huy được giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; kinh phí tổ chức lễ hội theo phương châm xã hội hóa; cơ quan nhà nước giữ vai trò quản lý, định hướng nội dung hoạt động và giám sát, có các biện pháp để quản lý tốt lễ hội; quy định thống nhất đầu mối và trách nhiệm quản lý Nhà nước về lễ hội là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp quản lý theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân công.Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định nói trên trong Quý I năm 2018.

Trước đó, ngày 15/8, Bộ VHTTDL đã báo cáo Chính phủ về Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Theo đó, Dự thảo Nghị định gồm 4 chương (Những quy định chung; Tổ chức hoạt động lễ hội; Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về lễ hội và Điều khoản thi hành) gồm 19 điều.

Trong đó các lễ hội là đối tượng điều chỉnh của  Nghị định này bao gồm: Lễ hội dân gian; Lễ hội lịch sử, cách mạng; Lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch; Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài tổ chức tại Việt Nam. Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ trách nhiệm quản lý lễ hội của Bộ VHTTDL, của UBND cấp tỉnh, của các Bộ có liên quan và xử lý vi phạm theo các quy định về hành chính, quy định pháp luật theo tính chất, mức độ vi phạm.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ