• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sơn La: Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020

Văn hoá 19/05/2020 16:37

(Tổ Quốc) - Sơn La tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020; Thái Nguyên tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tuyên Quang đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa ở cơ sở là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Sơn La: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020.

Theo đó, việc đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/6/2020 đến ngày 30/6/2020 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình.

Các hoạt động cũng nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình để gia đình là nền tảng, là tiền đề giáo dục nhân cách con người, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Từng bước giảm dần số vụ ly hôn, ly thân, tảo hôn, xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tỉnh sẽ triển khai tuyên truyền pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật trẻ em; tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; về vai trò của các tổ chức, lực lượng xã hội và của các thành viên trong gia đình đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, của dân tộc; giáo dục các thành viên trong gia đình về pháp luật, chính sách có liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc và phát triển bền vững.

Sơn La: Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Văn hóa

Các hoạt động cấp tỉnh được triển khai bao gồm: Lễ ra quân truyền thông hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; chương trình nghệ thuật Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; căng treo băng zôn tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; căng treo băng zôn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020; thiết kế, in cụm Pa nô tam giác tuyên truyền.

Thái Nguyên: Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên, tối 18/5, Sở VHTTDL đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) tại Rạp Măng non, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên.

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sỹ, diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc với các tiết mục được dàn dựng công phu, hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Chương trình nghệ thuật chính là món quà ý nghĩa của nhân dân Thái Nguyên nhằm tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuyên Quang: Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa ở cơ sở

Nhiều nhiệm vụ và giải pháp đã được Sở VHTTDL đưa ra nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội".

Cụ thể, sở VHTTDL sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức về tác hại và ảnh hưởng lâu dài của các sản phẩm văn hóa độc hại đến các tầng lớp nhân dân, cơ sở kinh doanh, sản xuất sản phẩm văn hóa; tập trung tuyên truyền và giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; giáo dục lý tưởng chính trị, đạo đức xã hội; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;…

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm văn hóa, các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa, sản phẩm văn hóa; quan tâm xây dựng và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, khu, điểm vui chơi lành mạnh; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, quản lý tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các dịch vụ văn hóa công cộng, kịp thời ngăn chặn các ấn phẩm văn hóa độc hại, văn hóa ngoại lai…có nội dung không phù hợp, không lành mạnh.

Nêu cao và phát huy văn hóa truyền thống cách mạng, văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tăng cường sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao; Phát huy nguồn lực xã hội hóa, tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa ở cơ sở;…

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ