• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thanh tra 29 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thời sự 03/06/2020 10:05

(Tổ Quốc) - Thanh tra Bộ Nội vụ vừa tổ chức công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ NNPTNT.

Bộ Nội vụ thanh tra tại 29 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ NNPTNT - Ảnh 1.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố

Tại buổi công bố, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương đã nêu mục đích, nguyên tắc của cuộc thanh tra do Thanh tra Bộ Nội vụ thực hiện; phương pháp tiến hành thanh tra, cách thức làm việc của Đoàn thanh tra.

Ông Nguyễn Mạnh Khương cho biết, đây là cuộc thanh tra tiến hành theo kế hoạch và đề nghị Lãnh đạo Bộ NNPTNT, Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ NNPTNT là đối tượng thanh tra quan tâm, chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan phối hợp với Đoàn thanh tra để hoàn thành cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ, nghiêm túc thực hiện các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về hoạt động thanh tra.

Theo Quyết định số 239/QĐ-TTBNV ngày 25/5/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên do Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Chu Thị Hồng Tâm làm Trưởng đoàn; Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ là người giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Dự kiến, Đoàn sẽ tiến hành thanh tra tại 29 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ NNPTNT về các nội dung thanh tra trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/3/2020; thời gian làm việc trực tiếp tại Bộ NNPTN và các đơn vị sự nghiệp công lập từ ngày công bố đến hết ngày 30/6/2020.

Để triển khai thực hiện quyết định thanh tra, Thứ trưởng Bội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để cung cấp cho Đoàn thanh tra, khi làm việc nhất thiết phải là người đứng đầu đơn vị (trừ trường hợp đặc biệt).

Thứ trưởng Tuấn giao Vụ Tổ chức cán bộ là đầu mối phối hợp với Đoàn thanh tra, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị là đối tượng thanh tra trong việc thực hiện thanh tra; trong quá trình thanh tra, nếu có những khó khăn, vướng mắc và có vấn đề mới phát sinh, yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các đơn vị kịp thời báo cáo Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng để chỉ đạo, giải quyết.

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ