• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Từ ngày 29/6 tới, thời gian tập sự của giáo viên, giảng viên sẽ được tính như thế nào?

Giáo dục 20/05/2019 16:11

(Tổ Quốc) - Sau 3 tháng kể từ ngày Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập do Bộ GDĐT ban hành có hiệu lực (từ ngày 08/02/2019), mới đây Bộ GDĐT đã ra Thông tư bãi bỏ.

Trước đó, Bộ GDĐT đã xây dựng Dự thảo Thông tư mới Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên và đăng tải Dự thảo để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục, đào tạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham gia góp ý, hoàn thiện dự thảo. Thời gian lấy ý kiến góp ý kết thúc vào ngày 22/8/2018.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, ngày 24/12/2018, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT, theo đó thời gian tập sự của các chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập có những thay đổi. Thời gian tập sự quy định theo Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 15/01/2019. Trường hợp tuyển dụng trước ngày này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT.

Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập do Bộ GDĐT ban hành có hiệu lực từ mùng 08/02/2019.

Từ ngày 29/6 tới, thời gian tập sự của giáo viên, giảng viên sẽ được tính như thế nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TTXVN

Tuy nhiên, ngày 14/5/2019, Bộ GDĐT đã có Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp của giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thông tư này có  hiệu lực từ ngày 29/6/2019. Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Cụ thể, Chế độ tập sự đối với viên chức về Thời gian tập sự được quy định như sau: 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đại học. 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng; 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ trung cấp.

Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ BHXH, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Không thực hiện chế độ tập sự đã có thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (nếu đứt quãng được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định…

Quỳnh Nga

NỔI BẬT TRANG CHỦ