• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hoá 07/07/2020 18:41

(Tổ Quốc) - Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình

Bạo lực gia đình đã và đang ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, an ninh, trật tự xã hội, gây bất bình trong dư luận xã hội. Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 25/5/2020 về đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình.

Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Khánh Hòa

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, chính quyền và tổ chức, đoàn thể về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung như chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, các địa phương tổ chức các đợt phát động, tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp. Chỉ đạo mạng lưới cộng tác viên về phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình trong đó có phòng, chống bạo lực gia đình. Tổng kết, đánh giá "Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020", tham mưu, đề xuất chương trình giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình trong cuộc vận động "5 không, 3 sạch", phối hợp xây dựng các mô hình gia đình; xây dựng và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý đảm bảo tính răn đe, giáo dục để phòng ngừa nguy cơ tái diễn và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bạo lực gia đình; xây dựng Mô hình Đội phản ứng nhanh về phòng, chống bạo lực gia đình; tham mưu củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về gia đình các cấp để đáp ứng yêu cầu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; tiếp tục kiện toàn củng cố đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em tại cơ sở; tiếp nhận thông tin và tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình là trẻ em thông qua Tổng đài 111.

Đẩy mạnh công tác bảo trợ xã hội cho nạn nhân bạo lực gia đình; các cơ sở giáo dục thực hiện giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp với trình độ đào tạo của các cấp học; các cơ quan truyền thông, báo chí tăng thời lượng, tần suất truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là các điểm nóng về bạo lực gia đình; biểu dương những tấm gương điển hình có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình cũng như xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống bạo lực gia đình; đưa tin, phát sóng lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình trong các kênh truyền thông đại chúng để thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân, tổ chức lồng ghép nội dung đẩy mạnh phòng, chống bạo lực gia đình gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến các hội viên.

Để giảm thiểu vấn nạn chống bạo lực gia đình, trong thời gian tới, Sở VHTT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về phòng, chống chống bạo lực gia đình cho lãnh đạo địa phương, thành viên ban chỉ đạo công tác gia đình; Xây dựng CLB dành cho nạn nhân, CLB dành cho người gây bạo lực nhằm tạo môi trường để các đối tượng chia sẻ, chuyển hóa hành vi; Đề nghị UBND cấp xã lập danh sách các số điện thoại của công an địa phương, trưởng thôn, ấp, khu phố trưởng, người có uy tín ở cộng đồng để hình thành đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về hành vi chống bạo lực gia đình , từ đó các ngành chức năng nắm bắt thông tin kịp thời và phối hợp tham gia xử lý các vụ việc chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ