• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Hà Nội: Xây dựng lực lượng Công an thành phố thực sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”

Thời sự 17/08/2020 16:14

(Tổ Quốc) - Đó là nhấn mạnh của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Thành phố (CATP) Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Hà Nội: Xây dựng lực lượng Công an thành phố thực sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô càng phải ra sức, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải giữ vững cho được sự ổn định về chính trị, đảm bảo vững chắc về quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, lực lượng CATP và Bộ Tư lệnh Thủ đô giữ vai trò nòng cốt.

Bí thư Vương Đình Huệ yêu cầu, Đảng bộ và CATP cần nhận thức sâu sắc, vinh dự, tự hào và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô với vị thế là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trái tim của cả nước; trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước.

Với tinh thần “đổi mới, trách nhiệm cao”, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Đại hội Đảng bộ CATP nghiêm túc, trách nhiệm thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá và những giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng 5 năm tới.

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Hà Nội yêu cầu CATP cần thường xuyên quán triệt, nắm vững đường lối chính trị, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Thành phố và thực tiễn địa bàn Thủ đô để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự với phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ động phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; đồng thời, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê trong công việc, khắc phục khó khăn, gian khổ; sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Bí thư Hà Nội: Xây dựng lực lượng Công an thành phố thực sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” - Ảnh 2.

Toàn cảnh Đại hội.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Đảng bộ CATP cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc theo hướng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả thiết thực. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật.

Chăm lo công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác dạy lực lượng Công an nhân dân.

“Xây dựng lực lượng CATP Hà Nội thực sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, trước hết là vững mạnh về chính trị, có chất lượng và sức mạnh chiến đấu cao” – Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ