• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ Công Thương: Sẽ cắt giảm được 72,1% điều kiện đầu tư kinh doanh

Kinh tế 22/10/2018 09:05

(Tổ Quốc)- Theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (BCT) giai đoạn 2019 – 2020, đến năm 2020, BCT dự kiến sẽ cắt giảm, đơn giản hóa tổng cộng 72,1% điều kiện kinh doanh.

Bộ Công Thương: Sẽ cắt giảm được 72,1% điều kiện đầu tư kinh doanh - Ảnh 1.

Bộ Công Thương dự kiến sẽ cắt giảm được tổng cộng 72,1% điều kiện kinh doanh vào năm 2020. Ảnh nguồn: Vneconomy.

Cụ thể, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3720/QĐ-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2018 ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 – 2020.

Theo Phương án trên, Bộ Công Thương đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa và chuyển hậu kiểm: 202 điều kiện trên tổng số 561 điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ (tương đương với 36%).

Trước đó Bộ Công Thương đã hoàn thành phương án đề xuất tại Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2017 với phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018, tổng số điều kiện đầu tư, kinh doanh được bãi bỏ theo Nghị định số 08/2018/NĐ-CP và 08 Nghị định đã trình trong năm 2017 và năm 2018 là 675 điều kiện trên tổng số 1216 điều kiện của 27 ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (chiếm tỷ lệ 55,5%)

Như vậy, với việc cắt giảm, đơn giản hóa lần 1 tại Nghị định 08/2018/NĐ-CP là 55,5% và cộng với dự kiến cắt giảm lần 2 này thì tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương dự kiến đạt 72,1%.

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cho giai đoạn 2019-2020 tập trung vào các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nhiều nhất là lĩnh vực an toàn thực phẩm, đề xuất cắt giảm 79 điều kiện; đơn giản hóa 34 điều kiện trên tổng số 132 điều kiện hiện hành trong lĩnh vực này;

Đối với lĩnh vực điện lực: đề xuất cắt giảm 7 điều kiện; đơn giản hóa 02 điều kiện; chuyển hậu kiểm 3 điều kiện trên tổng số 49 điều kiện hiện hành trong lĩnh vực này.

Lĩnh vực hóa chất: đề xuất cắt giảm 15 điều kiện; đơn giản hóa 24 điều kiện; chuyển hậu kiểm 12 điều kiện trên tổng số 77 điều kiện hiện hành trong lĩnh vực này.

Lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu, bảo hành bảo dưỡng ô tô: đề xuất cắt giảm 02 điều kiện; chuyển hậu kiểm 01 điều kiện trên tổng số 13 điều kiện hiện hành trong lĩnh vực này.

Đối với lĩnh vực khoáng sản: đề xuất cắt giảm 01 điều kiện trên tổng số 6 điều kiện hiện hành trong lĩnh vực này.

Còn đối với lĩnh vực than: đề xuất cắt giảm 01 điều kiện; trên tổng số 8 điều kiện hiện hành trong lĩnh vực này.

Phùng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ