• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Đào tạo người tài năng không nhất thiết phải số lượng mà phải quan tâm đến yếu tố năng khiếu

Văn hoá 04/03/2020 15:25

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã nhấn mạnh điều này tại Hội nghị công tác đào tạo năm 2020 (Khu vực phía Bắc) diễn ra vào sáng 4/3 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Đào tạo tài năng không nhất thiết phải số lượng mà quan trọng là năng khiếu  - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị liên quan trong Bộ và các cơ sở đào tạo đã có báo cáo và trao đổi về những thuận lợi, khó khăn và những giải pháp triển khai về công tác đào tạo, tự chủ và thành lập Hội đồng trường.

Báo cáo về Công tác đào tạo VHTTDL, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Nguyễn Thế Hùng cho biết, công tác đào tạo đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt hoạt động từ công tác tuyển sinh, công tác quản lý học sinh, sinh viên, công tác xây dựng, đổi mới chương trình, giáo trình, công tác kiểm định chất lượng, cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Quy hoạch phát triển, nâng cấp trường.

Hiện nay, Bộ VHTTDL quản lý 28 cơ sở đào tạo. Trong đó có 16 cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, 4 cơ sở đào tạo thể dục thể thao, 8 cơ sở đào tạo du lịch. Công tác tuyển sinh đã được các cơ sở đào tạo triển khai đảm bảo công khai, minh bạch và theo đúng quy định.

Đặc biệt, công tác triển khai thực hiện các đề án đã mang lại hiệu quả tốt như: Đề án Đào tạo tài năng ở trong nước, Đề án đào tạo nhân lực ở nước ngoài, Đề án đặt hàng đào tạo 300 chỉ tiêu các ngành hiếm, khó tuyển sinh, ngành truyền thống, dân tộc và đặc thù tại các cơ sở đào tạo VHNT, Tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Đào tạo tài năng không nhất thiết phải số lượng mà quan trọng là năng khiếu  - Ảnh 2.

Vụ trưởng Vụ Đào tạo Nguyễn Thế Hùng báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các đại biểu đã nêu ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo, đặc biệt là trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tự chủ và thành lập Hội đồng trường.

Đánh giá về công tác tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Lê Thị Phượng cho biết 100% các trường đã nghiêm túc thực hiện sự sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp các đầu mối trực thuộc và giảm tải được 2/3 số lượng. Các trường đã nhanh chóng trình Bộ VHTTDL phê duyệt, ban hành chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng tự chủ cho các đơn vị đào tạo của Bộ sẽ phải có lộ trình và các cơ sở đào tạo cần phải có kế hoạch cụ thể về quản lý tài sản công, mua sắm cũng như thực hiện đấu thầu.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Đào tạo tài năng không nhất thiết phải số lượng mà quan trọng là năng khiếu  - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại Hội nghị.

Tuy là tự chủ nhưng với đặc thù đào tạo của ngành VHTTDL thì sẽ phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng trường để thực hiện tự chủ từng phần, Bộ VHTTDL sẽ có tiếng nói để bảo vệ quan điểm trong công tác đào tạo thuộc Bộ quản lý. Vụ đào tạo cần phải phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với lãnh đạo Bộ, làm việc với Bộ giáo dục và Đào tạo diều chỉnh, bổ sung quy định đặc thù.

Việc thành lập Hội đồng trường ở các cơ sở đào tạo của Bộ cũng sẽ phải thực hiện trước ngày 15/8/2020 theo quy định của Nghị định 99. Theo đó, toàn bộ các hoạt động của từng trường đều sẽ phải thông qua Hội đồng trường theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với công tác tuyển sinh, Bộ trưởng yêu cầu cần phải thực hiện các giải pháp để đủ chỉ tiêu đào tạo. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành VHTTDL cho nên, Bộ trưởng cho rằng yêu cầu đặt ra là như vậy nhưng cũng phải nhìn vào thực tế đó là, đào tạo tài năng không nhất thiết cứ phải chú trọng vào số lượng để lấy học phí mà phải quan tâm đến yếu tố năng khiếu.

Với các cơ sở đào tạo chưa đủ đội ngũ lãnh đạo, quản lý cần có phương án, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, kiện toàn. “Công tác tổ chức cần được các cơ sở đào tạo quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện bổ nhiệm cho cán bộ, làm gì cũng cần có trách nhiệm cho đội ngũ kế cận tương lai”, Bộ trưởng nhận định.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ