• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL tổ chức chuỗi hoạt động đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống ngành Văn hóa

Văn hoá 26/08/2023 08:55

(Tổ Quốc) - Bộ VHTTDL sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023) và hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023) và hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023).

Bộ VHTTDL tổ chức chuỗi hoạt động đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống ngành Văn hóa - Ảnh 1.

Bộ VHTTDL sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023) và hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Đây là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình từ trung ương đến địa phương ôn lại quá trình hình thành, phát triển, cống hiến của Ngành Văn hóa; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng tầm với sự nghiệp đổi mới và truyền thống lịch sử vẻ vang ngàn năm văn hiến của dân tộc.

Các sự kiện có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo Tỉnh/Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại biểu là các gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc; các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình Trung ương và các địa phương.

Mở đầu là Chương trình Nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Giai điệu Tổ quốc" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện sẽ diễn ra lúc 20h00, ngày 27 tháng 8 năm 2023 (phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1) tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ - Số 08 Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Chương trình nhằm ca ngợi truyền thống dựng nước và giữ nước từ ngàn đời của dân tộc ta; khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa trong cộng đồng 54 dân tộc; văn hóa soi đường cho quốc dân đi; thành tựu của Ngành Văn hóa.

Bộ VHTTDL tổ chức chuỗi hoạt động đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống ngành Văn hóa - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội thảo Văn hóa năm 2022: Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa

Chương trình được chia làm 3 phần: Phần biểu diễn khai mạc; Phần lễ; Phần nghệ thuật (gồm 3 chương).

Phần nghệ thuật với sự tham gia của: NSND Quang Thọ, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Đức Long, NSƯT Ngọc Khang, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Phương Thảo, NSƯT Trường Bắc, NSƯT Hoàng Tùng, các ca sĩ: Lan Anh, Vũ Thắng Lợi, Phương Thanh, Hồng Duyên, Lê Anh Dũng, Tiến Hưng, Ngọc Hà, Tố Loan, Vương Long, Kiều Minh, Vân Anh, Thu Hương, Vũ Hương, Kiều Oanh, Nhóm Phương Bắc, Nhóm Thăng Long, Nhóm Pha Lê...và những ca khúc đi cùng năm tháng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi đất nước với truyền thống văn hóa ngàn năm đầy tự hào.

Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc diễn ra sáng ngày 28 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phát huy nhân tố văn hóa - con người để chấn hưng văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, lần đầu tiên, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc nhằm nhận diện, giới thiệu các mô hình xây dựng môi trường văn hóa tiêu biểu; trao đổi nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hóa; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa.

Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 sẽ diễn ra chiều ngày ngày 28 tháng 8 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Bộ VHTTDL tổ chức chuỗi hoạt động đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống ngành Văn hóa - Ảnh 3.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá phong trào thi đua của Ngành Văn hóa; đánh giá quá trình triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ, 04 giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhằm thiết thực triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: "Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hoá, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra"; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hoá, phản văn hoá; bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ. Nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh, hạnh phúc./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ