• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chánh án khẳng định: Chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội

Thời sự 30/10/2018 10:24

(Tổ Quốc) - Năm 2018, tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án là 1,09%, thấp hơn năm trước 0,21%.

Chánh án khẳng định: Chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội  - Ảnh 1.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình (Nguồn: VNE)

Chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội

Báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV (NQ 55) cho thấy, về công tác đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật, hàng tháng Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đều bố trí thời gian họp toàn thể để hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật. Triển khai thi hành các Bộ luật, luật đã được Quốc hội thông qua, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành 15 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng 17 thông tư liên tịch; Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành 05 Thông tư hướng dẫn thi hành pháp luật.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn xét xử, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành thêm 02 tập Giải đáp vướng mắc nghiệp vụ trong các lĩnh vực hình sự, dân sự và hành chính. Công tác phát triển án lệ được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Cho đến nay đã ban hành 27 án lệ. Các án lệ đã tháo gỡ được khó khăn của thực tiễn, góp phần áp dụng thống nhất pháp luật, được nhiều cấp Tòa án áp dụng…

Về tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, tháng 9/2017, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị Chánh án Tòa án 04 cấp để bàn các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử. Với việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp đề ra đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại án, khắc phục về cơ bản việc để các vụ án quá hạn luật định; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án là 1,09%, thấp hơn năm trước 0,21%, đáp ứng được yêu cầu Quốc hội đề ra. Công tác xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội. Các vụ án lớn, đặc biệt là các vụ án kinh tế, tham nhũng và các dự án mà dư luận xã hội quan tâm được các Tòa án đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.

Công tác xét xử các vụ việc dân sự và vụ án hành chính cơ bản đúng pháp luật, đúng thời hạn, bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội và Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai thí điểm việc đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự và hành chính tại Hải Phòng. Kết quả thí điểm đã hòa giải thành 76,2% số vụ việc. Hiện Tòa án nhân dân tối cao mở rộng thí điểm mô hình này tại 16 tỉnh, thành phố. Trên cơ sở kết quả thí điểm xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng mô hình này trong toàn quốc và xây dựng Dự án Luật hòa giải, đối thoại ngoài tố tụng tại Tòa án để báo cáo Quốc hội.

Số lượng Tòa chuyên trách cấp tỉnh giảm 39 đầu mối

Về công tác kiểm trâ, giám đốc việc xét xử, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ của các Tòa án. Năm 2018, Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện việc thanh tra, giám sát hoạt động công vụ đối với các Tòa án nhân dân cấp cao, 12 Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 131 Tòa án nhân dân cấp huyện. Các Tòa án nhân dân cấp tỉnh cũng đã triển khai 307 đợt thanh tra, kiểm tra về hoạt động công vụ đối với các đơn vị Tòa án cấp huyện và các Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân tỉnh. Qua kiểm tra đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của Thẩm phán trong xét xử; đề xuất kháng nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm, sai sót…

Đặc biệt, trong năm nay, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vf Nghị quyết số 55 của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định tổ chức lại các Tòa chuyên trách tại Tòa án cấp tỉnh và cấp huyện.

Việc tổ chức lại các Tòa chuyên trách đã tinh gọn và sát với tình hình thực tế tại các địa phương. So với trước đây số lượng Tòa chuyên trách cấp tỉnh giảm 39 đầu mối.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ