• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

"Chúng ta càng thành công thì các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá"

Thời sự 27/01/2021 17:14

(Tổ Quốc) - Theo ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, việc đấu tranh với các thế lực thù địch là cuộc chiến bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ và với sự tham gia của tất cả chúng ta trong mặt trận tư tưởng lý luận.

"Chúng ta càng thành công thì các thế lực thù địch càng điên cuống chống phá" - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chia sẻ với báo chí một số vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được coi là trọng tâm được Đảng hết sức quan tâm. Thời gian qua, công tác này được triển khai như thế nào thưa ông?

+ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của Đảng ta. Trong 5 năm qua, đặc biệt là sau khi có Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái... Hiện tại, công tác này được triển khai bài bản, hệ thống, nhất quán từ Trung ương đến địa phương.

Điều này thể hiện ở việc lần đầu tiên chúng ta có Ban chỉ đạo thống nhất bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận về công tác tư tưởng, về văn học nghệ thuật. Sau đó chỉ đạo này được triển khai từ Trung ương đến địa phương và tất cả đều có các Ban chỉ đạo, vào cuộc rất bài bản. Chúng ta đã xây dựng được một kế hoạch, chương trình để thực hiện cuộc đấu tranh này có trọng tâm, trọng điểm cả trước mắt và đặt cơ sở cho việc bảo vệ nền tảng một cách thường xuyên, liên tục.

Đây là kết tinh của trí tuệ, sức sáng tạo và khẳng định rằng, chúng ta dựa trên nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc của Đảng và thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo. Do đó có thể nói đây là nội dung rất quan trọng để thực hiện việc xây dựng Đảng toàn diện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Chúng ta xây dựng được một mạng lưới đấu tranh cả trên các loại hình báo chí cũng như trên mạng xã hội. Đây là điểm rất mới, chúng ta đã xây dựng luận cứ để đấu tranh thật sự thuyết phục và hiệu quả với những bài viết ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục để đông đảo tất cả mọi người hiểu sâu được quan điểm, đường lối của Đảng.

Cùng với đó, chúng ta đã đấu tranh trực diện với những luận điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà các thế lực thù địch thường lợi dụng những sự kiện lớn hoặc là những vấn đề nóng để xuyên tạc, lệch lạc, gây ra tình trạng mơ hồ hiểu không đúng. Việc đấu tranh này phải thiết thực, đồng bộ cả việc xây dựng các luận cứ cho đấu tranh cũng như các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật để gỡ bỏ thông tin xấu độc trên mạng.

Cùng với đó, chúng ta thực hiện các giải pháp về kinh tế, tài chính, kiểm soát dòng tiền mà các trang mạng xã hội bị các thế lực này thông qua thực hiện các mục tiêu chống phá. Phải nói rằng đây là những kết quả rất thành công của chúng ta trong thời gian vừa qua. Bước vào Đại hội, có thể nói là gần như 80-85 % các thông tin xấu độc, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã bị gỡ bỏ.

- Trong bối cảnh hiện tại, các thế lực thù địch vẫn không ngừng có những hành động chống phá. Vậy chúng ta phải tiếp tục công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như thế nào thưa ông?

+ Chúng ta càng thành công thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng điên cuồng chống phá.

Trong bối cảnh mới hiện nay, thế giới cũng như khu vực biến động nhanh và phức tạp, khó dự đoán. Chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa nước lớn đang chi phối rất mạnh, các thế lực thù địch cũng dựa trên nền tảng công nghệ một cách rất tinh vi. Đấu tranh với các thế lực thù địch là cuộc chiến bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ và với sự tham gia của tất cả chúng ta trong mặt trận tư tưởng lý luận.

Chúng ta cũng phải xây dựng một khuôn khổ pháp lý để bảo vệ vững chắc thành quả đồng thời đấu tranh với các thế lực thù địch, làm thế nào vừa răn đe, cảnh báo nhưng cũng xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật.

Chiêu trò của các thế lực thù địch đa dạng và âm mưu ghê gớm, đặc biệt là sử dụng các trang mạng có kịch bản, thậm chí xây dựng giao diện tương tự làm lẫn lộn, mơ hồ và những người dân thì không biết được đâu là trang chính thống, đâu là giả.

Nhiệm vụ chúng ta phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và càng khẳng định cái đúng, cái mới, cái hay. Đó là cách mà chúng ta trực tiếp đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái chứ không phải chỉ có các lực lượng chuyên trách. Đây là sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, của người dân trong xã hội.

- Nhiệm kỳ vừa qua được đánh giá rằng niềm tin trong nhân dân với Đảng ngày càng tăng, nhờ vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng. Ông đánh giá điều này thế nào và thời gian tới chúng ta cần làm gì để triển khai hiệu quả công tác này?

+ Điều này là đúng khi chúng ta coi công tác xây dựng Đảng là then chốt. Xây dựng Đảng của chúng ta là toàn diện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ nhưng đồng thời phải bám rất sát các nguyên tắc của Đảng, đó là tập trung dân chủ, đoàn kết trong đảng.

Thứ hai, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã có được những kết quả rất tốt. Điều này củng cố được niềm tin của nhân dân, nhưng đây mới chỉ là kết quả bước đầu.

Điều quan trọng nhất là chúng ta phải xây dựng được một thể chế để cho các cá nhân tham gia trong hệ thống chính trị không có cơ hội, không dám và không thể tham nhũng. Có như vậy mới triệt để được. Chúng ta xây dựng một Đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh theo tinh thần đó thì cuộc đấu tranh mới mang lại kết quả cuối cùng.

Xin cảm ơn ông!

Thế Công (thực hiện)

NỔI BẬT TRANG CHỦ