• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Hà Nội tiếp tục được đổi mới, đạt nhiều kết quả quan trọng

Thời sự 09/11/2022 15:28

(Tổ Quốc) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của TP tiếp tục được đổi mới, có chuyển biến rõ rệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều năm liên tục là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, dẫn đầu các tỉnh, thành ủy trong cả nước.

Sáng 9/11, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã giảng chuyên đề tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự lớp học có 91 học viên là cán bộ chủ chốt các cơ quan thành phố đã được phê duyệt quy hoạch nguồn Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bài giảng của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến là chuyên đề: "Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay và nhiệm vụ thời gian tới".

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Hà Nội tiếp tục được đổi mới, đạt nhiều kết quả quan trọng - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến giảng chuyên đề tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Thực hiện Nghị quyết số 15, ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa XII, từ 1/8/2008, Hà Nội được mở rộng có một quy mô và tầm vóc lớn. Hiện nay, Hà Nội có 50 đảng bộ trực thuộc; 2.310 đảng bộ, chi bộ cơ sở; 17.341 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và gần 47 vạn đảng viên (chiếm gần 9% đảng viên của cả nước).

Trong thời gian qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của TP tiếp tục được đổi mới, có chuyển biến rõ rệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều năm liên tục là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, dẫn đầu các tỉnh, thành ủy trong cả nước.

Nổi bật, thành phố đã tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến 15/9/2022, toàn thành phố đã tiêm trên 21,2 triệu mũi vaccine phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định. Tổng thu NSNN trên địa thành phố ước thực hiện đạt hơn 508 nghìn tỷ đồng (năm 2021 đạt 264 nghìn tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện đạt hơn 243 nghìn tỷ đồng).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Trương Thị Tuyến cho biết, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Đến nay, Hà Nội có 13/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nôhng thôn mới, 382/382 (100%) xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã (huyện Đan Phượng) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo các di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp với dự kiến đầu tư 49.203 tỷ đồng với 1.470 dự án. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây; 175 phường trên địa bàn thành phố kể từ ngày 1/7/2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại 16 địa điểm thi đấu (18 môn) được chỉ đạo khẩn trương, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Hà Nội tiếp tục được đổi mới, đạt nhiều kết quả quan trọng - Ảnh 2.

Quang cảnh lớp học.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, trong công tác xây dựng Đảng, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với 249 lượt nhân sự; xây dựng và thực hiện Đề án kiện toàn bổ sung 1 Ủy viên Ban Chấp hành, 1 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; phân công Thành ủy viên sau Đại hội XVII Đảng bộ TP đối với 109 cá nhân; rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 đối với 60 đơn vị.

Năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, toàn thành phố đã kết nạp 17.089 đảng viên mới. Tổ chức thành công 3 Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2022 cho 706 cá nhân là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; 5 Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho 579 Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập trung phân tích về định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ rõ, TP Hà Nội sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Trong đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố và giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ. Trong đó, tiếp tục đổi mới, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường sự phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan chức năng có liên quan.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp…

Xuân Trường

NỔI BẬT TRANG CHỦ