• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Nai ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2020

Văn hoá 22/04/2020 20:37

(Tổ Quốc) - Đồng Nai ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2020, Đồng Tháp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam, thiếu nhi Bến Tre đạt giải vòng chung kết hội thi vẽ tranh toàn quốc giai đoạn I là tin văn hóa, gia đình tại 3 tỉnh Nam Bộ vừa qua.

Đồng Nai ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2020

Ngày 21/4/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai ban hành kế hoặc số 803/KH-SVHTTDL về tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2020 sử dụng phần mềm họp trực tuyến.

Mục đích của kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai tổ chức tốt các chương trình công tác Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2020 trước tình hình diễn biến vô cùng phức tạp của bệnh dịch Covid-19 trong cộng đồng. Hơn thế nữa là nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác gia đình, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành và người dân trong công tác gia đình;trang bị kiến thức kỹ năng để duy trì, nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Đồng Nai ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2020 - Ảnh 1.

Tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình tỉnh Đồng Nai năm 2019

Yêu cầu của kế hoạch là triển khai các nội dung tập huấn nghiệp vụ từ xa được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, hiệu quả; chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên diện rộng, hạn chế các cuộc họp đông người; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch; các đại biểu tham gia đầy đủ, đúng thành phần và tích cực trong hoạt động tập huấn. Sử dụng kết nối bằng các thiết bị di động cá nhân như smartphone, PC, laptop, tablet.

Nội dung kế hoạch bao gồm các văn bản quản lý nhà nước (nghiên cứu qua tài liệu): Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 801/QĐ-BVHTTDL ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Kế hoạch về thực hiện các hoạt động năm 2020 thuộc "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020"; Quyết định số 854/QĐ-BVHTTDL ngày 17/3/2020về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2020; - Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các sự kiện của Việt Nam và quốc tế liên quan đến lĩnh vực gia đình có hiệu lực từ ngày 04/3/2020; Quyết định số 904/QĐ-BVHTTDL ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Kế hoạch về Triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, nội dung thực hiện trực tuyến như sau: các chuyên đề do báo cáo viên trình bày, định kỳ mỗi tháng một lần, báo cáo viên và nội dung chuyên đề được thông báo trước (về các chủ đề: lý luận, thực tiễn, kỹ năng thực hành văn hóa gia đình); hỏi – đáp: định kỳ mỗi tuần một lần trao đổi trực tuyến các câu hỏi và những vấn đề đặt ra (các huyện, thành phố tổng hợp câu hỏi gởi Ban quản lý lớp tập huấn, Ban Quản lý lớp tập huấn mời chuyên gia hoặc người am hiểu vấn đề trả lời trực tiếp hoặc gián tiếp); tuần trước thông báo các câu hỏi trả lời trực tuyến cho tuần sau, các câu hỏi khác ngoài trực tuyến có thể bằng tài liệu hỏi đáp; thảo luận chuyên đề: khi cần thiết, Ban Quản lý lớp tập huấn nêu vấn đề hoặc tổng hợp yêu cầu của các huyện, thành phố; tổ chức thảo luận khoa học - thực tiễn trực tuyến, thời gian và thành phần tham gia tùy theo nội dung thảo luận được chọn lựa.

Đại biểu tham gia là các lãnh đạo phòng văn hóa thông tin, chuyên viên làm công tác gia đình, cán bộ phường phụ trách công tác gia đình - trẻ em hoặc công chức văn hóa - xã hội, ban chủ nhiệm CLB Gia đình phát triển bền vững; ban chủ nhiệm CLB "Nam giới nói không với bạo lực gia đình"; trưởng, phó trưởng nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Tổng số lượng tham gia tập huấn khoảng hơn 3.000 người (tùy theo nội dung, Ban Tổ chức lớp sẽ thông báo trước số lượng và hình thức tham gia của từng chuyên đề, đối tượng).

Đồng Tháp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Theo đó, mục tiêu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục: 90% hộ gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển bền vững; giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, làng xóm.

Hàng tháng, 100% xã, phường, thị trấn có tuyên truyền về công tác gia đình, giáo dục đạo đức lối sống, các kỹ năng, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình trên các Trạm Truyền thanh. 95% hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xâm nhập vào gia đình. Giảm 10 - 15% tỷ lệ hộ gia đình có bạo lực gia đình so với năm trước...

Kế hoạch đề ra chương trình hoạt động như: Tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công tác gia đình; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hỗ trợ tài liệu tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020"...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cũng lưu ý các đơn vị do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, cần tránh tập trung đông người để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện đúng chỉ đạo, quy định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và các ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch bệnh, căn cứ vào điều kiện thực tế lựa chọn hình thức triển khai, chuyển đổi thời gian thực hiện các hoạt động phù hợp, đảm bảo các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Mục đích thực hiện kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, gia đình và toàn xã hội về giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; cách ứng xử, đạo đức, lối sống trong gia đình; góp phần hoàn thiện nhân cách con người Đồng Tháp đóng góp tích cực vào sự phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thiếu nhi Bến Tre đạt giải vòng chung kết hội thi vẽ tranh toàn quốc giai đoạn I

Thông tin từ Hội đồng Đội tỉnh Bến Tre cho biết, Bến Tre vừa có 2 tác phẩm tranh thiếu nhi xuất sắc đạt giải tại vòng chung kết cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc "Ngày hội sắc màu năm 2020" với chủ đề giai đoạn I: "Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19".

Theo đó, giải nhất thuộc về tác phẩm "Những người đi dệt màu xanh" của em Nguyễn Châu Phương Trinh, học sinh lớp 7A2, Trường THCS Thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm; tác phẩm "Hãy chung tay chống dịch Corona" của em Dương Thị Quỳnh Như, học sinh lớp 9/2, Trường THCS Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú đạt giải ba.

Hai tác phẩm của thiếu nhi Bến Tre đã xuất sắc vượt qua hơn 140 ngàn tác phẩm tranh của thiếu nhi 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc "Ngày hội sắc màu năm 2020" do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức. Cuộc thi có ba chủ đề gồm: "Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19" diễn ra từ ngày 18-3 đến 14-4-2020; chủ đề "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" diễn ra từ ngày 15-4 đến 30-6-2020; chủ đề "Ngôi nhà mơ ước của em" từ ngày 1-7 đến 1-12-2020.

Cuộc thi dành cho thiếu nhi Việt Nam từ 6 đến 15 tuổi đang học tại các trường tiểu học, THCS, đang sinh hoạt tại các cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, các câu lạc bộ, trung tâm năng khiếu, nghệ thuật trong cả nước. Tranh được vẽ theo khổ A3 tại nhà theo chủ đề và chụp ảnh tác phẩm, gửi về ban tổ chức tham dự theo hình thức trực tuyến. Mỗi tuần, Ban tổ chức sẽ chọn tác phẩm tiêu biểu để trao giải và sau mỗi giai đoạn (với từng chủ đề cụ thể), ban tổ chức sẽ trao giải chung kết. Hội đồng Đội tỉnh Bến Tre đã phát động cuộc thi cấp tỉnh, hiện có trên 1.000 tác phẩm gửi tham dự.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ