• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Tháp Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba – năm 2021

Văn hoá 03/07/2020 22:01

(Tổ Quốc) - Đồng Tháp ban hành Kế hoạch Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba – năm 2021; Đồng Tháp thúc đẩy phát triển du lịch hậu Covid-19; 132 vận động viên tham gia Hội thao Khối thi đua số 3 là tin VHTTDL tiêu biểu tại tỉnh Đồng Tháp mới đây.

Đồng Tháp ban hành Kế hoạch Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba – năm 2021

Căn cứ Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba. UBND tỉnh Đồng Tháp đã thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Đồng Tháp lần thứ ba – năm 2021với kế hoạch và nội dung cụ thể.

Đồng Tháp ban hành Kế hoạch Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba – năm 2021 - Ảnh 1.

Hò Đồng Tháp được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Ảnh minh họa - Nguồn: Truyền hình Du lịch

Mục đích của kê hoạch nhằm xét chọn, tôn vinh những cá nhân của tỉnh Đồng Tháp có đủ phẩm chất đạo đức, tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy và có cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể để trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đảm bảo việc tổ chức xét tặng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian, quy trình thủ tục được quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ, Kế hoạch và Hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Công tác xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba thực hiện theo Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ và Điều 4 Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Theo đó, hội đồng không xét các cá nhân làm việc trong lĩnh vực Nghề thủ công mỹ nghệ (vì đã được quy định tại Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ); Không xét các cá nhân đã được đào tạo qua trường lớp chính quy để có được thêm kỹ năng, bí quyết và đã được thoát ly khỏi hoạt động cộng đồng. Đối với những trường hợp cá nhân hoàn toàn được truyền nghề trong cộng đồng, sau đó công tác và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì thời gian hoạt động trong nghề chỉ tính từ sau khi cá nhân đó nghỉ hưu, thực hành và truyền dạy di sản trong cộng đồng đến thời điểm nộp hồ sơ tại Hội đồng cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng giao cho Sở VHTTDL Đồng Tháp có trách nhiệm hướng dẫn các nội dung thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các cá nhân là đối tượng được xét tặng; tổ chức và hỗ trợ các cá nhân xây dựng và hoàn thiện hồ sơ; Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc Hội nghề nghiệp của cá nhân thực hành di sản đề nghị xét tặng để đưa vào hồ sơ; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc họp Hội đồng cấp tỉnh; Tổng hợp hồ sơ phục vụ công tác xét tặng của Hội đồng cấp tỉnh; Tổ chức xử lý phản ánh kiến nghị (nếu có); Hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Đồng Tháp thúc đẩy phát triển du lịch hậu Covid-19

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp vừa đề nghị Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố; các khu, điểm tham quan, du lịch; các doanh nghiệp lữ hành du lịch thúc đẩy phát triển du lịch hậu Covid-19 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu Covid-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch.

Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai gói hỗ trợ chính sách giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19; tăng cường công tác liên kết phát triển du lịch với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong khu vực để xây dựng và phát triển sản phẩm mới thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Đồng Tháp.

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhằm hoàn thiện và nâng chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác quản lý du lịch tại các địa phương; bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, tay nghề cho đội ngũ lao động trực tiếp tại các khu điểm du lịch từng bước hướng tới chuyên nghiệp.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu hình ảnh địa phương và du lịch Đồng Tháp tại các sự kiện trong và ngoài nước nhằm thu hút khách du lịch đến với Đồng Tháp; tổ chức các đoàn Famtrip mời các chuyên gia du lịch, doanh nghiệp lữ hành, các cơ quan truyền thông từ các tỉnh, thành phố phía bắc và thành phố Hồ Chí Minh đến khảo sát các khu điểm du lịch của địa phương nhằm định hướng xây dựng sản phẩm, quảng bá du lịch địa phương; chỉ đạo các khu điểm du lịch trực thuộc tăng cường xây dựng các sản phẩm du lịch mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp du lịch, các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tiếp tục ổn định duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động; phối hợp triển khai hướng dẫn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch Covid -19 và các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tại địa phương; kịp thời rà soát, đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các điểm du lịch cộng đồng tại địa phương.

Các doanh nghiệp lữ hành, khu điểm du lịch triển khai thực hiện các nội dung tham gia kích cầu du lịch đã được ký kết tại Hội nghị Kích cầu du lịch nội địa tỉnh Đồng Tháp năm 2020, tại khách sạn Sao Mai; chủ động xây dựng các chương trình tham quan, du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế…

132 vận động viên tham gia Hội thao Khối thi đua số 3

Ngày 2/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp tổ chức Hội thao Khối thi đua số 3. Đây là hoạt động chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến Khối thi đua số 3 giai đoạn 2016 – 2020.

Hội thao có sự tham gia của 132 vận động viên (VĐV) là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 7 đơn vị trong khối gồm các Sở: VH,TT&DL ( Khối Trưởng), Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp và Vườn Quốc gia Tràm Chim. Tại giải, VĐV các đơn vị thi đấu 3 môn: bóng đá mini nam, bóng chuyền hơi nữ và nhảy bao bố nam – nữ tiếp sức.

Với tinh thần thể thao giao lưu, đoàn kết, VĐV các đơn vị đã thi đấu nhiệt huyết, quyết tâm nỗ lực cao để mang về thành tích cao cho đơn vị. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thứ hạng cao, trong đó, Sở VH,TT&DL xuất sắc giành giải Nhất của cả 3 môn thi đấu.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ