• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu Giang ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua làm theo gương Bác năm 2020

Văn hoá 12/04/2020 07:55

(Tổ Quốc) - Hậu Giang ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua làm theo gương Bác năm 2020 và triển khai thực hiện công tác Gia đình năm 2020, chỉnh lý hiện vật khảo cổ tại Bảo tàng Đồng Nai là tin văn hóa tại 2 tỉnh cuối tuần vừa qua.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua làm theo gương Bác năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Chuyên đề học tập là "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hậu Giang ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua làm theo gương Bác năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: ninhthuan.gov.vn

Đối tượng tham gia thi đua gồm: Nhân dân và cán bộ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đặc biệt là phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng, thu hút cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh tham gia thường xuyên, liên tục, tạo ra động lực mới vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải tạo sức lan tỏa, rộng khắp, nhất là thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, là trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân.

Ngoài ra, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ Nhân dân; thực hiện lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua, phát triển sản xuất, kinh doanh... góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nêu rõ, các tiêu chí thi đua: công tác tham mưu cấp ủy (chỉ đạo học tập, triển khai thực hiện chuyên đề; xây dựng mô hình mới, cách làm sáng tạo; tổ chức kiểm tra việc thực hiện; tổ chức sơ kết), công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện (tuyên truyền nội dung học tập và làm theo chuyên đề; đưa nội dung học tập và làm theo chuyên đề vào nội dung sinh hoạt của chi bộ; xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên; xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện; thực hiện chế độ báo cáo).

UBND tỉnh giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng bảng điểm, tiêu chí thi đua; hướng dẫn nội dung thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Riêng đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức thực hiện bám sát chuyên đề 2020.

Hậu Giang triển khai thực hiện công tác Gia đình năm 2020

Thực hiện chủ đề năm 2020 "Xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hậu Giang với vai trò là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện công tác gia đình ngay từ những tháng đầu năm, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Theo đó, Sở VHTTDL hướng dẫn tổ chức và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực gia đình và các vấn đề liên quan thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó tập trung cao điểm vào các ngày kỷ niệm của công tác gia đình; quan tâm củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực gia đình của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp tục đôn đốc việc thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" tại địa bàn ấp Nhơn Xuân, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A và ấp 1, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ; tổ chức tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", cũng như Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các Đề án của Chiến lược; nhân rộng và nâng chất lượng hoạt động các mô hình thuộc lĩnh vực gia đình;…

Qua đây, nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và mỗi người về chính sách, pháp luật và vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình trong giai đoạn hiện nay, để từ đó có những hành động thiết thực xây dựng gia đình ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, góp phần vào mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Chỉnh lý hiện vật khảo cổ tại Bảo tàng Đồng Nai

Bảo tàng Đồng Nai cho biết, từ ngày 10-4 đến 27-11, bảo tàng sẽ thực hiện chỉnh lý hiện vật kho khảo cổ - di chỉ Cái Vạn II thuộc xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch được khai quật năm 1996 và đang lưu giữ tại Bảo tàng Đồng Nai.

Theo đó, phương pháp thực hiện gồm: khảo tả, đo kích thước, chụp hình hiện vật lưu máy cũng như bổ sung thêm các dữ liệu còn thiếu cho hiện vật trong di chỉ Cái Vạn II đang lưu giữ tại Bảo tàng Đồng Nai; tiến hành đánh số, quét nền toàn bộ hiện vật đã bị phai mờ do thời gian hoặc còn thiếu (số hiện vật khảo cổ, số hiện vật bảo tàng). Sắp xếp lại hiện vật theo thứ tự, loại hình để dễ dàng tìm kiếm khi cần thiết.

Sẽ có hơn 300 hiện vật được thực hiện chỉnh lý trong đợt này. Qua đó, giúp cán bộ nghiệp vụ, nhà nghiên cứu dễ dàng tiếp cận, đánh giá đầy đủ, chính xác hơn về các di chỉ, hiện vật khảo cổ.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ