• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính, văn thư

Giáo dục 15/06/2021 16:01

(Tổ Quốc) - Từ ngày 01/8/2021 sẽ chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức văn thư.

Theo nội dung Thông tư này, trong quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ không còn quy định về chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học đối với công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Trong đó, đối với công chức chuyên ngành hành chính, tiêu chuẩn đối với ngạch chuyên viên cao cấp, về trình độ đào tạo bồi dưỡng chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị- hành chính.

Đối với ngạch chuyên viên chính, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng là: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị- hành chính.

Đối với ngạch chuyên viên, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng cũng chỉ cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính, văn thư - Ảnh 1.

Chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính, văn thư

Tương tự, đối với công chức chuyên ngành văn thư, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng ngạch Văn thư viên chính cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành/chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Đối với ngạch Văn thư viên cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư- lưu trữ, lưu trữ học. Và ngạch Văn thư viên trung cấp cần có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin.

Như vậy, tất cả ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư không còn cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Tuy nhiên, hai loại công chức này phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương với yêu cầu của vị trí việc làm.

P.Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ