• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Lý luận Trung ương: Tiếp tục tập hợp, phát huy trí tuệ của giới nghiên cứu lý luận

Thời sự 28/02/2020 14:51

(Tổ Quốc) - Ngày 28/2, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 12 nhằm tổng kết công tác năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp.

Trong năm 2019, Hội đồng lý luận Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã tổ chức thành công ba kỳ họp và chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng đầu năm 2020. Đồng thời với việc tổ chức tốt các kỳ họp, Hội đồng đã hoàn thành xây dựng 3 báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư phục vụ Hội nghị Trung ương 10, 11 khóa XII. Một số nội dung trong báo cáo tư vấn của Hội đồng được tiếp thu, đưa vào Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Lý luận Trung ương: Tiếp tục tập hợp, phát huy trí tuệ của giới nghiên cứu lý luận  - Ảnh 1.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp (ảnh qdnd.vn)

Hội đồng cũng đã xây dựng nhiều báo cáo tư vấn gửi Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII và đã được tiếp thu xây dựng Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

Năm 2019, Thường trực Hội đồng và một số thành viên Hội đồng tham gia Tổ biên tập các tiểu ban Đại hội XIII. Đến nay, đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo tóm tắt Báo cáo Chính trị gửi xin ý kiến đại hội Đảng các cấp; dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Tích cực tham gia các đoàn đi nghiên cứu, khảo sát tại các địa phương, ban, bộ, ngành Trung ương theo chương trình làm việc của các tiểu ban Đại hội XIII; tổ chức nhiều cuộc tọa đàm chuyên sâu, tọa đàm chuyên gia, phục vụ việc hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trình Đại hội XIII của Đảng.

Hội đồng cũng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011). Hiện tại, đã xây dựng xong Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, trọng tâm là 10 thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011)...

Các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thẩm định các văn bản do ban Đảng, bộ, ngành gửi xin ý kiến; đổi mới và nâng cao chất lượng trang Thông tin điện tử của Hội đồng Lý luận Trung ương, Bản tin Lý luận và Thực tiễn cũng được triển khai theo đúng kế hoạch. Vai trò đầu mối tập hợp, phát huy trí tuệ của giới nghiên cứu lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục được phát huy và nâng cao.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Xuân Thắng biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học thể hiện qua không khí thảo luận sôi nổi, sâu sắc và ghi nhận những ý kiến có giá trị góp phần vào việc hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng như phương hướng công tác của Hội đồng năm 2020, chuẩn bị nội dung cho Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, giai đoạn 2021-2025.

Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, chỉ đạo hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tiếp tục triển khai nghiên cứu phục vụ kịp thời việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cũng như Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025./.

Hồng Hà (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ