• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Nam hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học

Văn hoá 27/01/2019 07:04

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam thông báo thực hiện hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam năm 2019.

Quảng Nam hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Quảng Nam)

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh Quảng Nam có công trình, tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể đăng ký hỗ trợ nhiều công trình, tác phẩm.

Công trình, tác phẩm bao gồm các thể loại thơ (tập thơ, trường ca); văn xuôi (tập ký, tập truyện, tiểu thuyết, nghiên cứu, lý luận, biên khảo, dịch thuật, sưu tầm, phê bình văn học); các tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm, biên khảo về văn hóa, danh nhân, về vùng đất và con người Quảng Nam chưa được công bố, xuất bản.

Đối với các công trình, tác phẩm viết về Quảng Nam đã được tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; Giải thưởng quốc gia, quốc tế, Giải thưởng chuyên ngành Văn học - Nghệ thuật Trung ương và tương đương; các tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đã được xuất bản trên 20 năm, tính đến thời điểm xét hỗ trợ, đã được tác giả (nhóm tác giả) hiệu đính, bổ sung và lập thủ tục tái bản vẫn được xét hỗ trợ.

Công trình, tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam có nội dung phản ánh truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng; công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; những nhân tố, con người tích cực, tiêu biểu trong đời sống xã hội của tỉnh; thiếu nhi; văn hóa các dân tộc, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Thời gian hỗ trợ các công trình, tác phẩm mà tác giả dự kiến phổ biến, xuất bản đến năm 2019. Hội đồng thẩm định sẽ xét chọn và công bố kết quả trên Báo Quảng Nam, Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, Tạp chí Đất Quảng, Trang tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam vào tháng 10 năm 2019.

Thông báo thực hiện theo Quyết định số 1297/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về Quy định về chính sách hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2025. Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, mức hỗ trợ, khuyến khích hoạt động sáng tạo và phổ biến những tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam có chất lượng cao nhằm giữ gìn, phát triển các giá trị nhân văn, truyền thống lịch sử, văn hóa Đất Quảng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, động viên văn nghệ sỹ cống hiến tài năng, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển, giàu đẹp.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2025, chia làm 5 đợt, định kỳ 02 năm tổ chức xét chọn một lần; cụ thể vào các năm: 2017, 2019, 2021, 2023 và 2025.

Thang điểm xét duyệt được tính là 100 điểm. Đặc biệt, tác giả nữ, tác giả trẻ có triển vọng, đang sinh sống, làm việc trong tỉnh; tác giả là người dân tộc thiểu số có tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam được cộng thêm 10 điểm trong thang điểm chấm chọn. Các tác phẩm có mức điểm 60 trở lên mới đạt điều kiện xét duyệt hỗ trợ. Tùy theo nội dung, chất lượng tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam mà mức kinh phí hỗ trợ khác nhau; từ 10 triệu đồng dành cho thang điểm 60- 70 điểm đến 30 triệu đồng dành cho thang điểm 90 đến 100 điểm.

Minh Huyền (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ